Skip to main content

Medborgarlöftet 2020: Fler poliser i stadskärnan

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2020 15:25 CET

Jonas Bergman, kommunstyrelsens ordförande, Krister Adolfsson, t.f. lokalpolistområdeschef, Krissi Johansson, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen efter undertecknandet av medborgarlöftet för 2020.

Halmstads stadskärna ska bli tryggare i år. Under minst 900 timmar kommer uniformerad polis att finnas på plats, enligt det medborgarlöfte som polisen och Halmstads kommun nu ger till invånarna. Efter beslut i kommunstyrelsen undertecknades löftet tidigare idag.

Löftet, som innehåller en rad olika åtgärder, ges efter att höstens medborgarenkät visat att stadskärnan upplevs som kommunens minst trygga område. Enkäten fanns på halmstad.se i november och var öppen för alla intresserade att delta i.

Bland de 2 044 personer som svarade omnämns stadskärnan 916 gånger, det vill säga klart fler gånger än platserna som kommer därefter: Andersberg med 468 omnämnanden och Vallås med 352 omnämnanden.

Invånarnas upplevelser av otrygghet i stadskärnan är tydliga – även om våldsbrotten där enligt statistiken har minskat – och därför avger nu lokalpolisområde Halmstad och Halmstads kommun ett gemensamt löfte med åtta punkter om insatser där.

Beslut om löftet fattades idag av kommunstyrelsen och därefter undertecknades det av kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman och t.f. lokalpolisområdeschef Krister Adolfsson.

Steg i rätt riktning för ökad attraktivitet
– Upplevelsen av stadskärnan är avgörande för Halmstads attraktivitet och detta nya löfte är ett stort steg i rätt riktning för en tryggare och mer attraktiv stadskärna, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Syftet med att uniformerade poliser ska närvara i stadskärnan är att de ska arbeta kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande. Detta har de gjort sedan länge men arbetet har varit inriktat på helgkvällar och nätter.

– Över tid har vi, i samverkan med kommun och näringsidkare i centrum, haft stor framgång i arbetet mot våld i offentlig miljö. Nu har flödet av besökare ändrats och det traditionella trycket till viss del ersatts av betydligt yngre besökare som företrädesvis har gatan som mötesplats. Den utvecklingen har skapat ett behov av polisiär närvaro fler tider på dygnen men det som behövs är också fler vuxna på stan, säger t.f. lokalpolisområdeschef Krister Adolfsson.

Flera insatser i stadskärnan
Löftet innebär också att kommunen ska arbeta med renhållning, ta bort klotter och ogräs, ta fram ett belysningsprogram och utveckla centrum för att öka känslan av trygghet. Kommunen och polisen ska dessutom tillsammans fortlöpande diskutera möjligheter till kamerabevakning samt bidra till Purple flag-certifiering av stadskärnan och till evenemang för en levande stadskärna.

Löftet är det fjärde i ordningen som ges av kommun och polis i Halmstad.

– Det är bra att vi samverkar med polisen och får det på pränt genom ett löfte. Den nya prioriteringen innebär dock inte att andra områden i kommunen ska glömmas bort, säger Krissi Johansson (S), andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Färre känner sig trygga i sina bostadsområden
Medborgenkäten visar också att andelen som känner sig trygga i sina bostadsområden har minskat: 67 procent 2019 jämfört med 73 procent 2016, det år då enkäten genomfördes för första gången.

Det finns också en stor skillnad i upplevd trygghet mellan olika geografiska områden. Av dem som bor i Centrum Väst, Rotorp, Söndrum och Kärleken/Sofieberg upplever 72 procent att de är trygga i området där de bor. Motsvarande siffra för dem som bor i området Andersberg, Vallås, Östra stranden, Centrum öst, Nyhem/Linehed är 45 procent.

För mer information, kontakta:
Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande
070-335 56 65, jonas.bergman@halmstad.se

Krissi Johansson (S), andre vice ordförande i kommunstyrelsen
072-72 79 490, krissi.johansson@halmstad.se

Krister Adolfsson, t.f. lokalpolisområdeschef
010-566 12 86

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.