Skip to main content

Mer pengar för tillfälliga gymnasielokaler - ett av ärendena på kommunfullmäktige 23/9

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 13:45 CEST

Nuvarande kommunfullmäktiges sista möte inleddes med avvtackning av de ledamöter som inte ska fortsätta som förtroendevalda under nästa mandatperiod. Kommunfullmäktige delade också ut pris för bästa examensarbete. På mötet beslutade fullmäktige bland annat också om ett flertal detaljplaner, två motioner och plats för att bygga upp Hanson och Mörings lokaler som brann ned i hamnen 2012.

Bostadsrätter och villatomter möjliggörs i nya detaljplaner

Fem villatomter i Kvibille och bostadsrätter vid Nyhems torg kan nu bli verklighet. Fullmäktige beslutade vid sitt sammanträde igår att anta två detaljplaner som möjliggör detta.

Tomterna i Kvibille är belägna i ett skogsområde i sydöstra delen av Kvibille cirka 700 meter från de centrala delarna av orten. Planen innebär också att strandskyddet för ett dike som leder längs hela den västra delen av planområdet upphävs. Som grund för upphävandet anges det allmänna intresset av tätortsutveckling, samt att diket inte bedöms ha betydande biologiska värden. Det ska dock vara möjligt att även i fortsättningen gå längs båda sidorna om diket.

De nya bostäderna vid Nyhems torg kommer byggas som bostadsrätter. Området är obebyggt idag och förtätning i området bedöms som lämplig då planområdet ligger centralt. Närheten till service och större kollektivtrafikstråk med både buss, tåg samt gång- och cykelstråk gör att platsen lämpar sig bra för bostäder.

Hanson & Möhring får ny plats vid tvärkajen

Tvärkajen blir platsen för företaget Hanson & Möhrings nya lokaler. Det beslutade fullmäktige igår. Innan de nya lokalerna kan byggas behöver platsen saneras. Kostnaden för saneringen beräknas till 15 miljoner kronor, pengar som tas av kommunens eget kapital. Redan nu ska projekteringen av de nya lokalerna påbörjas. Det framgår också av kommunfullmäktiges beslut.

Hösten 2012 brann byggnaden ute i Oceanhamnen som Hanson & Möhring hyr av hamnbolaget ned till grunden. Efter förhandlingar med försäkringsbolag och analys av förutsättningarna för företagets fortsatta verksamhet i hamnen har valet av ny plats för Hanson & Möhrings verksamhet nu fallit på Tvärkajen. Kostnaden för de nya lokalerna ska enligt kommunfullmäktiges beslut täckas av försäkringspengar.

Mer pengar för tillfälliga gymnasielokaler

Kommunfullmäktige beslutade idag att ge utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2 200 000 kronor extra för att täcka merkostnader för tillfälliga förhyrningar av lokaler för gymnasieskolans verksamhet.

JB-koncernens konkurs som lett till ökat antal elever i den kommunala gymnasieskolan, försening av renoveringsarbetet på Kattegattgymnasiet samt ett kraftigt ökat antal studerande inom Introduktionsprogrammets språkintroduktion och SFI har inneburit att antalet elever nu är betydligt fler än vad som beräknats.

De dryga två miljoner kronorna kommer att tas från kommunens eget kapital.

För mer information kontakta:

Kommunfullmäktiges ordförande, Ann-Charlotte Westlund (M), 076-107 74 51

1:e vice ordförande, Inger Larsson (FP), 072-219 90 26

2:e vice ordförande, Ingegerd Sahlström (S), 070-379 41 65

Halmstad är landets 19:e största kommun med cirka 94 000 invånare. Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler. Kommunen strävar tillsammans med sina cirka 7 800 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad. Vi hjälper helt enkelt till att göra Halmstad ännu trevligare att bo, utvecklas och vistas i.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy