Skip to main content

Miljonregn över Halmstadsprojekt

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2016 11:25 CET

Halmstads kommun får sammanlagt 16,4 miljoner kronor från Europeiska socialfonden, ESF, för att driva och utveckla de två projekten; ”Kunskap äger - Räddningstjänsten inkluderar!” ett jämlikhetsprojekt i räddningstjänstens regi och ”Projekt Moving On” som är ett samverkansprojekt mellan flera olika myndigheter och där kommunens arbetsmarknadsenhet är projektägare.

Projekten är treåriga och inleds med en analys- och planeringsfas i maj 2016.Från och med september går projekten över i en genomförandefas som sedan pågår fram till mars 2019 då den avslutande fasen tar vid. Resultat, effekter och erfarenheter samlas upp, görs synliga och sprids inom och utanför organisationerna.
 

”Det är glädjande att Europeiska socialfonden vill satsa på två projekt som på olika sätt bidrar till ett mer jämlikt och inkluderande samhälle. Det stärker min bild av att Halmstads kommun har verksamheter som analyserar aktuella behov och som vill utvecklas i takt med att samhället förändras, säger kommunchefen Henry Bengtsson.”

De projekt där Halmstads kommun deltar och som ESF kommer att driva är:

Kunskap äger - Räddningstjänsten inkluderar!

Räddningstjänstens kunskapsprojekt syftar till att utbilda alla medarbetare, politikerna i räddningsnämnden och ledningen. Efter projektets slut ska alla berörda kunna utföra uppdrag i samhället med tillräcklig kunskap och redskap för att säkra antidiskriminering och jämställdhet. Halmstads Räddningstjänst kommer också att arbeta aktivt med kunskapsutbyte både lokalt, nationellt och inom Europa vilket är unikt inom verksamheten.

Projekt Moving on

Projekt Moving on är ett ungdomsprojekt som syftar till att arbetslösa ungdomar ska kunna öka sina chanser på arbetsmarknaden och komma i arbete eller utbildning genom att erbjudas olika insatser; Vägledning, jobbcoaching, ungdomars hälsa och samhällsetablering. Ungdomarna ska få möjlighet att skapa nätverk med olika arbetsgivare, där handledarna kommer att få skräddarsydd handledarutbildning genom projektet. Arbetsmarknadsenheten under utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är projektägare och samverkar med många olika parter både på lokal, regional och internationell nivå. Samverkan har som mål att gemensamt skapa framgångsrika insatser för ungdomarna, dra lärdom av varandra och sprida goda erfarenheter.

Webbsida för ESF och beviljade projekt

Kontaktpersoner
Marina Živojinović: Tel. 070- 22 17 284, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Ulf Holm: 070-529 65 02, Tina Nordlund: 070-379 23 27, Räddningstjänsten i Halmstads kommun

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy