Skip to main content

Minskade öppettider på närbiblioteken när kommunen måste spara

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2016 17:04 CET

Minskade öppettider på närbiblioteken, minskning av antalet enhetschefer och mindre pengar till programverksamhet och medieinköp – så ska biblioteken spara de 1 500 000 kronorna som det beslutades om i planeringsdirektivet för 2017–2019. Där specificerades besparingen som ”Viss återanpassning av biblioteksverksamhet”, utan att detta mer definierades.

I planeringsdirektivet för 2017–2019 beslutades att kulturnämndens driftanslag minskas med 1 500 000 kronor och att besparingen ska ske inom biblioteksverksamheten. Under onsdagens kulturnämndsmöte beslutades att det ska göras genom att:

  • Söndrum, Fyllinge, Oskarström, Getinge, Andersberg, Harplinge och Vallås bibliotek stängs en dag i veckan. Besparing: 725 000 kronor.
  • Biblioteken går från fyra till tre enhetschefer. Besparing: 575 000 kronor.
  • Budgeten för programverksamheten och mediainköp minskas. Besparing: 200 000 kronor.

Besparingen innebär en neddragning av bibliotekens totala budget med cirka 2,5 procent.

– Kulturförvaltningen har under hösten arbetat fram flera olika scenarier för att komma fram till den bästa lösningen. Ambitionen har hela tiden varit att försöka behålla en så hög kvalitet som möjligt sett till kommunen i stort, och vi har inte heller velat stänga några bibliotek säger Sven Palmkvist (M), kulturnämndens ordförande.

Genom minskade öppettider uppstår övertalighet i personalen, vilket kan lösas med en pågående vakans och naturlig avgång.

– Vilken dag i veckan som kommer att stängas på de olika närbiblioteken bestäms utifrån den besöksstatistik som finns. Vi vill förstås även i fortsättningen erbjuda en så bra service som möjligt till så många låntagare som möjligt, säger Stefan Hansson (S), vice ordförande i kulturnämnden.

Primärt påverkar besparingen den vuxna målgruppen. Bibliotekens verksamhet för barn och ungdomar prioriteras.


För mer info, kontakta:

Sven Palmkvist (M), ordförande kulturnämnden: 070-52 51 940

Stefan Hansson (S), vice ordförande kulturnämnden: 070-21 89 480

Kristina Blomquist, chef kulturförvaltningen: 070-274 17 21

Martin Gillgren, avdelningschef för kunskap och samhälle: 072-172 69 42

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.