Skip to main content

Nu renodlas uppdragen för vård- och omsorgspersonal

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2019 18:59 CEST

Kommunens ansvar för avancerad vård i hemmet ökar markant samtidigt som vi står inför stora pensionsavgångar och en åldrande befolkning. Samtidigt är det inte tillräckligt många unga som utbildar sig inom vårdyrkena. För att kunna ta hand om våra äldre i framtiden gäller det att tänka nytt.

Under hemvårdsförvaltningens medarbetardialoger våren 2018 framkom önskemål om att renodla uppdragen för undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Målet är att serviceinsatser inte ska behöva utföras av omvårdnadspersonal. Sedan dess har flera projekt genomförts i syfte att hitta nya arbetssätt och lösningar för detta, exempelvis genom införande av e-handel och test av robotdammsugare.

Genom att frigöra serviceuppgifterna från undersköterskor och vårdbiträden skapas utrymme för undersköterskorna att kunna ta emot fler uppgifter från sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Därigenom renodlas uppdragen för legitimerad personal vilket möjliggör en utveckling mot mer avancerad sjukvård.

Hemvårdsnämnden har beslutat att starta ett pilotprojekt med start i september 2019 där chefer och medarbetare i en hemtjänstgrupp och på ett särskilt boende ska få möjlighet att arbeta på ett mer renodlat arbetssätt.

Så ska man få fler äldre att använda e-faktura

Under invånardialogen ”Fika med oss” den 23 maj 2019 lyftes sårbarheten med pappersfakturor för avgifter inom äldreomsorgen fram. Det kan handla om risk för bluffakturor men även att pappersfakturor inte alltid kommer fram i tid på grund av postgång, vilket i sin tur kan leda till att man inte hinner betala i tid och fakturan förfaller. Dessutom returneras årligen ett stort antal pappersblanketter på grund av att de ofta är bristfälligt ifyllda.

Hemvårdsnämnden har därför beslutat att arbeta vidare med extra satsningar för att få fler kunder och deras närstående att välja e-faktura. Som ett led i detta kommer informationssatsningar att genomföras av myndighetsenheten i samarbete med så kallade e-faktura inspiratörer (seniorer som använder e-faktura). Alla kunder kommer inom kort att få hem information om fördelarna med att använda e-faktura.

Intraprenad tre hjärtan ombildas till hemtjänstgruppen Hjärtat från och med 1 september

Intraprenad tre hjärtan består av tre stycken delområden, Gustavsfält, Eldsberga och Snöstorp. Efter omröstning kring fortsatt drift av intraprenad valde samtlig personal inom delområdet Gustavsfält att rösta nej. Därav kan Intraprenad tre hjärtan inte drivas vidare i nuvarande form och upphör från och med 31 augusti 2019.

Hemtjänstgruppen i delområdet Gustavsfält återgår i kommunal regi och Eldsberga och Snöstorp ombildas till en ny intraprenad med namn ”Intraprenad hjärtats hemtjänst” med start 1 september 2019.

Dialogträff med restauranger i kommunen

Hemvårdsnämnden beslutade även att dialogträffar ska genomföras med restauranger i kommunen för att undersöka vilka möjligheter det finns för seniorer att luncha till rabatterat pris. Syftet är att därigenom minska ofrivillig ensamhet och social isolering.

För mer information om de olika besluten, vänligen kontakta:
Ann-Charlott Mankell (M), ordförande hemvårdsnämnden
070-24 58 269 ann-charlott.mankell@halmstad.se

Rose-Marie Henriksson (S), vice ordförande hemvårdsnämnden
070-81 25 307 rose-marie.henriksson@halmstad.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.