Skip to main content

Ny organisation för att ta emot ensamkommande barn

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2016 14:28 CET

 

Socialnämnden har beslutat att skapa en ny organisation för att bättre ge stöd och hantera de ensamkommande barn som kommer till Halmstads kommun.

Även om trycket den senaste månaden har återgått till mer normal nivå krävs det stora insatser från socialförvaltningen åtminstone över den kommande femårsperioden. En bedömning visar att Halmstad kan ansvara för uppemot 500 barn i slutet av 2016.

Den nya avdelningen ska ta emot och ordna boende för de ensamkommande barn som anvisats av migrationsverket. Vidare ska man anordna akut omsorg och tillsyn där Halmstad är ankomstkommun vilket sker fram till dess att migrationsverket tar över.

Avdelningen utreder ungdomarnas akuta behov av omedelbara insatser, ordna boende i familjehem, HVB- eller stödboende och följa upp placeringarna.

Vidare ska avdelningen ansvara för att Halmstads kommun har tillräcklig kapacitet då det gäller familjehem, HVB- eller stödboende.

Fullt utbyggd kan verksamheten ha uppemot 150 anställda, fördelat på boenden, akutboenden och socialsekreterare. Verksamheten startar då rekryteringen av chef är klar.

Verksamheten finansieras via statlig medel.

- Men denna organisation rustar vi oss för ett bra mottagande av unga människor som är på flykt och att det blir så värdigt och rättssäkert som möjligt, säger Ella Kardemark (KD), ordförande i socialnämnden.

- Det har varit ansträngande för personalen som gjort ett stort arbete under hösten och vintern. Nu ges de bättre förutsättningar, säger Tord Johansson (S), vice ordförande i socialnämnden

Ytterligare ärenden

Övriga frågor som hanterades på socialnämnden var beslut om hyrestak för kommunens gruppbostäder som blir 5 999 kr (5 856 kr 2015).

Nämnden beslutade också att ge ett RSMH Gemenskap verksamhetsbidrag på 45 000 kronor trots att föreningen inkom med sin ansökan för sent.

Nämnden antog vidare riktlinjer för sitt arbete med våld i nära relationer.

För ytterligare information, kontakta:

Ella Kardemark, (KD) ordförande
Tel: 072-53 40 900
ella.kardemark@halmstad.se

Tord Johansson, (S) vice ordförande
070-26 52 371
tord.johansson@halmstad.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy