Skip to main content

Ny plan kan ge nya villor i Steninge

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2018 16:49 CET

Ny detaljplan som kan ge nya villor i Steninge och förtätnning av centrumkärnan var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Ny plan kan ge 60-tal villor i Steninge

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade på tisdagens möte om att teckna avtal mellan Halmstads kommun och fastighetsägare av Bögesgård 1:33 i Steninge. Avtalet reglerar kostnaderna för arbetet med att ta fram en ny detaljplan. Fastighetsägaren vill bygga ett 60-tal villor och parhus öster om befintlig bebyggelse i Steninge. Det tilltänkta planområdet ligger i linje med den långsiktiga utvecklingen av Steninge enligt kommunens översiktsplan.

– Beslutet idag är ett viktigt steg för ytterligare bostäder i Steninge, helt i linje med att stärka ortens tillgång på bostäder. Det stärker också den långsiktiga utvecklingen av Steninge som serviceort, med fler invånare ökar ju behovet av serviceutbud, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Nytt avtal tecknat med Halmstad golfklubb

Utskottet beslutade också att godkänna ett förnyat arrendeavtal mellan Halmstads kommun och Halmstads golfklubb.

Golfklubben arrenderar sedan en längre tid en rad fastigheter i området. Marken upplåts för golfbana, korthålsbana, övningsområde, parkering, kioskbyggnader och maskinhall. Kommunen och golfklubben har sedan det tidigare avtalet sagts upp fört diskussioner om nya arrendeavgifter. En extern värderingsman har anlitats för att ta fram förslag till nya avgifter gällande markupplåtelsen.

Avtalet är skrivet på tio år med en förlängningstid på fem år. För upplåtelsen betalar golfklubben kommunen årligen 650 000 kronor. Genom de nya arrendeavtalen kan golfklubben fortsatt bedriva sin verksamhet.

– Halmstad golfklubb är betydelsefull för såväl lokala som tillresta golfare, och tro det eller ej, även ickegolfare. Området är en nod i Tylösand, säger Jenny Axelsson (C).

– Halmstad är vida känt för sin golfverksamhet och den bidrar till vår vision om att Halmstad ska vara en upplevelsestad. Det känns bra att Halmstad golfklubb nu har fortsatta förutsättningar att bedriva sin verksamhet, säger Stefan Pålsson (S), 2:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet.

Två beslut som öppnar för förtätning i centrumkärnan

Utskottet fattade även beslut i två ärenden som berör fastigheter i Halmstads centrumkärna. Det ena gäller ett ramavtal med fastighetsägaren för Grev Kristoffer 9-13 för en ändring av detaljplanen. Tomtindelningen är ålderdomlig men en ny detaljplan kan på sikt möjliggöra för ny- eller ombyggnation på fastigheten.

Det andra ärendet innebär att utskottet beslutade om granskning av detaljplan för Valdemar Atterdag 13 och 17. Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva en påbyggnad i två våningar på befintlig. Detaljplanen syftar också till att säkerställa ett bevarande av befintliga byggnaders kulturhistoriska värden.

– Förtätning i centrum ger fler bostäder och utvecklar i stort vår levande stadskärna. Dessa fastigheter får nu möjlighet att förädlas istället för att föråldras, säger säger Jenny Axelsson (C).

– Det är positivt att vi kan tillföra fler bostäder till vår stadskärna och samtidigt bevara de kulturhistoriska värden som finns sedan tidigare. Jag tycker att det blev en konstruktiv lösning när flera värden skulle vägas samman, säger Stefan Pålsson (S).

För mer information kontakta:

Ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Jenny Axelsson (C), 035-13 75 02

2:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Stefan Pålsson (S), 0702-09 90 20

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.