Skip to main content

Nya planer för Kattegattområdet - ett av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 2 februari 2016

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2016 12:34 CET

Nya planer för Kattegattområdet
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under tisdagens möte att i detaljplan utreda möjligheten att bygga nya bostäder samt för- och grundskolor på Kattegattområdet, söder om Kattegattgymnasiet. Detaljplanen för eventuella nybyggen förväntas vara färdig senast i oktober 2017.

– Ett bra förtätningsprojekt som möter behovet av bostäder, skola och förskola i staden och dessutom bara ett stenkast från stranden och skogen, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

I och med att fordonsprogrammet ska flytta från sin nuvarande tomt frigörs nya ytor på Kattegattområdet. Bostäder har sedan tidigare diskuterats i samband med en flytt av gymnasiet. Den nya detaljplanen kommer därför att pröva möjligheten att bygga bostäder längssåväl Slottsjordsvägen som Skepparegatan samt mot en eventuell framtida förbindelse mellan Utblicken och Amiralsgatan.

– Med den ökade befolkningstillväxten i Halmstad är det väldigt viktigt att vi kan frigöra nya ytor för bostäder, framförallt i centrala lägen där det redan finns mycket av den service som människor förväntar sig, säger samhällsbyggnadsutskottet 1:e vice ordförande, Lars Püss (M).

Planerna för Kattegattområdet omfattar förutom bostäder även för- och grundskolor. Behovet av nya skolplatser i Halmstads centrala delar är fortsatt stort. Barn- och ungdomsförvaltningen bedömer att cirka 2800 skolplatser behöver tillkomma fram till 2025 och därefter ytterligare 1000 platser till 2030 för att möta befolkningstillväxten.

– Det är bra att vi tar ett nytt tag kring området där Kattegattskolan ligger idag. Vad som skall bli vet vi inte förrän kommunfullmäktige beslutat om motionen från oss socialdemokrater om en alternativ placering. Därför är det viktigt att även gymnasieskolornas framtida behov vägs in, säger samhällsbyggnadsutskottet 2:e vice ordförande Bertil Andersson (S).

Klart för tredje etappen av Fylleåleden
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade under dagens möte att godkänna utbyggnaden av etapp 3 av Fylleåleden som sträcker sig från Fyllebro till Östra stranden. Den tredje och sista etappen byggs före etapp 2, eftersom kommunen i nuläget inte kommit överens med alla berörda markägare på denna sträcka.

Bygget av etapp 3 beräknas kosta 5 miljoner kronor varav den största kostnaden (4 miljoner) utgörs av en gång- och cykeltunnel under järnvägen. Medel för bygget har sedan tidigare avsatts i 2016 års budget. Kvarstående medel efter utbyggnaden av etapp 3 ska användas vid en eventuell framtida utbyggnad av etapp 2, som sträcker sig från Brogård till Norteforsen.

I Framtidsplan 2030, som antogs under 2014, visas på behovet av en koppling mellan Andersberg och Fyllinge ner mot havet. Fylleåleden är ett sätt att uppnå dessa mål och vandringsleden blir ett tillskott till rekreationsmöjligheterna i denna del av Halmstad.

Nytt bostadsområde på Slottsmöllan tar form
Samhällsbyggnadsutskottet granskade under tisdagens möte ett nytt gestaltningsförslag inför bygget av tre nya bostadshus på Slottsmöllans gamla tegelbruk. Anledningen till att det inkommit ett nytt förslag från byggherren och dess arkitekt är att tidigare förslag inte ansågs följa gestaltningsprogrammet. Byggherren önskade därför en tidig granskning av förslaget för att kunna gå vidare med projektet. Samhällsbyggnadsutskottet ställde sig positiva till det nya förslaget men ytterligare underlag krävs för att bygglovsansökan ska kunna godkännas.

I maj 2015 antogs detaljplanen för tre nya bostadshus på Slottsmöllan. I samband med antagandet upprättades ett avtal mellan kommunen och byggherren som reglerar hur byggnaderna ska se ut. Kraven för det planerade bygget på Slottsmöllan är bland annat att bostadshusen ska ges ett högt och slankt intryck samt upplevas ha en organisk form.

– Det här kan bli en riktig fräck portal in till Halmstad och kan de även få till ljus som bär upp gestaltningen nattetid kommer det bli riktigt bra och även unikt för Halmstad, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Tomten vid Slottsmöllans gamla tegelbruk ligger vid norra infarten till Halmstad. De tre nya bostadshusen planeras bli 14-16 våningar höga och ha plats för cirka 240 nya bostäder. Utöver detta planeras även en förskola samt närlivsbutik på tomten.

– Det är verkligen kul att vi nu kan komma vidare med Slottsmöllan. Det vi sett idag kommer att bli ett mycket spännande tillskott till vår stads siluett, säger samhällsbyggnadsutskottet 1:e vice ordförande, Lars Püss (M).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy