Skip to main content

Nya riktlinjer ska ge ett mer attraktivt centrum

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2016 17:57 CEST

En attraktiv och levande stadskärna året om. Enklare regler och mer rättvist för Halmstads näringsidkare. Det är några av målsättningarna med de nya riktlinjer för upplåtelser av offentlig plats som gäller från årsskiftet.

– Vi vill ha ett mer levande och attraktivt centrum. Det första steget var att förändra Stora torg. Många gillar det, andra inte, men det har utan tvekan blivit mer liv och rörelse på torget, vilket ju var målsättningen. En annan del i stadsutvecklingen är att vi nu sett över riktlinjerna för hur vi använder våra parker, gator och torg.Vi vill att det ska vara enkelt att förstå regelverken och att de ska vara anpassade till hur vi använder det offentliga rummet idag – och i framtiden, säger Lars Püss (M), teknik- och fritidsnämndens ordförande.

Teknik- och fritidsnämnden beslutade på måndagen om nya riktlinjer för tillfälliga markupplåtelser. Riktlinjerna gäller från den 1 januari 2017. Nämnden tog också beslut om förslag till avgifter för tillfälliga markupplåtelser, dessa fastställs sedan hos kommunfullmäktige.

– Jag tycker att det är viktigt att vi nu uppdaterar tidigare antagna riktlinjer och tydliggör regelverket. Dokumentet ska underlätta hanteringen och leda till en mer rättvis hantering av ansökningar för markupplåtelser. Riktlinjerna kommer även att resultera i en attraktiv och inbjudande stadsmiljö och kommun, säger Imre Gulyas (S), vice ordförande i teknik- och fritidsnämnden.

Billigare under lågsäsong

Uteserveringar är ett av inslagen som ses som speciellt viktigt för att göra staden mer attraktiv. Därför har man bland annat beslutat permanenta den förlängda uteserveringssäsongen – från den 1 april till 15 januari nästkommande år.

För att få mer liv i centrum under hela året – inte bara under sommaren – föreslås också att avgifterna för både uteserveringar och foodtrucks är lägre under höst- och vinterperioden.

Så kallade foodtrucks, matvagnar, har blivit ett populärt inslag och ett uppskattat komplement till ordinarie restaurangutbud.

Därför finns i de nya riktlinjerna en fortsatt satsning på attraktiva platser för foodtrucks i Halmstad. Det ska finnas möjlighet att välja på fyra olika geografiska platser, och under sommaren kompletteras de med ytterligare fyra platser med fokus på stränderna.

Stadsutveckling ständigt pågående arbete

I samband med satsningen på streetfood-försäljningen, bland annat med mathörnan på Stora torg, kommer ambulerande matförsäljning inte vara tillåten på gatorna i de centralaste delarna av centrum.

– Vi koncentrerar gatumatsförsäljningen för att kunna erbjuda ett varierat utbud på en samlad yta där man enkelt kan slå sig ner för att äta. Ur ett säkerhets- och tillgänglighetsperspektiv är det inte lämpligt med ambulerande försäljning på gatorna i city där vi är många som ska samsas om utrymmet, säger Ann Andersson, verksamhetsutvecklare på teknik- och fritidsförvaltningen.

I arbetet med att öka centrums attraktivitet är översynen av riktlinjer och avgifter en viktig del – för att skapa goda förutsättningarna för näringsidkarna. Men stadsutveckling är ett ständigt pågående arbete.

– Just nu är vi i planeringsstadiet och hoppas snart komma igång med en omgörning av Storgatan, då är ett av syftena att få verksamheterna i husen längs gatan att bli mer synliga, säger Ann Andersson.

Fakta

Kommunen kan ge tillstånd att använda mark utomhus till annat än den är avsedd för – så kallad markupplåtelse. Det innebär att marken hyrs ut tillfälligt till exempelvis uteserveringar, marknader och evenemang.

Med offentlig plats menas i huvudsak vägar, torg, parker och andra platser som tillhör alla.

Polisen är den instans som utfärdar tillstånd för markupplåtelser. Teknik- och fritidsförvaltningen är en av polisens remissinstanser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy