Skip to main content

​Nyhemsskolan organiseras för årskurserna F–3

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2019 12:24 CEST

Nyhemsskolan förblir en skola för årskurserna F–3. Från årskurs 4 går eleverna över till Östergårdsskolan. Det beslutade barn- och ungdomsnämnden i Halmstads kommun i dag.

Nämnden har tidigare fattat beslut om att Nyhemsskolan ska organiseras som en F–6-skola som ska rymma 500 elever. En förstudie har gjorts för att utreda om det går att bygga ut Nyhemsskolan, som i dag är en skola för årskurs F–3 och rymmer ungefär 250 elever. Förstudien visar att tomten inte är tillräckligt stor för en skola för 500 elever, enligt de riktlinjer som finns blir inte utemiljön tillräckligt stor vid en utbyggnad. Intill Nyhemsskolan finns parkmark som skulle kunna användas för skoländamål om detaljplanen ändras, men även med parkmarken skulle den totala ytan inte räcka till för planerat antal elever.

Vid dagens sammanträde beslutade barn- och ungdomsnämnden att Nyhemsskolan från och med läsåret 2019/2020 ska organiseras i årskurserna F–3. Från årskurs 4 går eleverna vidare till Östergårdsskolan.

Nämnden beslutade också att föreslå kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott att en om- och tillbyggnad av Nyhemsskolan sker för en F–3-organisation med plats för 300 elever, och att Östergårdsskolan planeras för årskurserna 4–9 med plats för 900 elever.

Barn- och ungdomsnämnden har tidigare beslutat att elevområdena i Halmstads kommun ska organiseras likvärdigt ur ett F–9 perspektiv. Dagens beslut innebär att det i Nygårds verksamhetsområde blir två skolor, Linehedsskolan och Nyhemsskolan, som omfattar årskurserna F–3, med 300 elever vardera. Från och med årskurs 4 fortsätter eleverna på Östergårdsskolan för årskurserna 4–9.

För mer information kontakta:

Lovisa Aldrin (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, 070-749 00 55,
lovisa.aldrin@halmstad.se

Lars El Hayek (S), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden, 072-930 34 30, lars.elhayek@halmstad.se 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.