Skip to main content

Nytt hotell och saluhall vid Österskans

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2018 12:20 CEST

Bild: White arkitekter

Det är dags för Nya sammanhang på Österskans i centrala Halmstad. Så heter det bidrag som vann markanvisningstävlingen och därmed ska bidra till att förvandla Österskans till en kulturell knutpunkt vid Nissan. Vinnarna föreslår att det ska byggas ett 16 våningar högt hotell, som bland annat innehåller saluhall, restaurang, och en skybar med havsutsikt i topp.

Utgångspunkten för tävlingen var att få fram ett förslag på hotellbyggnad med restaurang, konferens och en saluhall i anslutning till en ny offentlig inbjudande plats. Sju intresseanmälningar kom in och tre av dessa fick i nästa steg chansen att utveckla sina koncept. På tisdagen beslutade juryn att bidraget från Serneke, Fem Hjärtan, White arkitekter och Winn Hotel Group är det som bäst passar vid Österskans i Halmstad.

Det vinnande bidraget innehåller även en vision för utformning av den allmänna platsen runt hotellet. De föreslår bland annat ett trädäck och en bastu vid Nissan. Det är kommunen som ansvarar för utformningen av de allmänna ytorna och kommer att bearbeta förslagen i den fortsatta processen.

- Vi tror att den nya byggnaden och sättet den knyter ihop parker, stadsbibliotek och teater kan ge Halmstad en central mötesplats och samtidigt bidra till att vända staden mot Nissan. Vår vision är att Österskans ska omvandlas till en kulturell plats där det ständigt händer något, säger Jenny Axelsson (C), ordförande i juryn som består av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och presidiet i byggnadsnämnden.

Den projektgrupp som arbetat med bedömning av bidragen tycker att byggnadens väl valda placering och tydligt utmejslade gestaltning erbjuder boende, besökande och allmänheten nya lockande möjligheter att tillvarata vattnets möjligheter.

- Vi bedömer att det vinnande bidraget har placerats in i vår stadsstruktur på ett dynamiskt och nytänkande sätt och kommer bli ett intressant tillskott till de offentliga rum som nu utvecklas runt Österskans. Det ska bli spännande att följa processen framåt, säger stadsarkitekt Kajsa Sparrings som är en av deltagarna i projektgruppen.

Enligt förslaget byggs hotellet till stor del där väg och cykelbana går idag. Aspekter som hållbarhet och översvämningsrisk är beaktade och förslaget är anpassat för att möta framtida risknivåer vid extremväder. Det är en liten del av Picassoparken som tas i anspråk, men ytan framför hotellet ska även fortsättningsvis vara del av den allmänna parken.

Mycket arbete återstår innan förslaget kan bli verklighet. Nu inleds arbetet med att ta fram en detaljplan. I planen och den efterföljande bygglovsprocessen slås bland annat ramarna för antalet våningsplan och slutlig gestaltning av byggnaden fast. Det som finns framme nu är alltså en vision.

- Samhällsbyggnadsprocessen är komplicerad och tar tid. Men nu har vi tagit ett första kliv framåt och förhoppningen är att Halmstad ska ha ett nytt spännande landmärke år 2025, säger Jenny Axelsson (C).

Under arbetets gång de närmaste åren kommer Österskans att vara en plats för många olika typer av aktiviteter med bland annat kulturinriktning, till exempel konserter, teaterföreställningar och konstnärliga projekt. Här ska även finnas servering av mat och dryck, sittplatser och ytor för fysisk aktivitet och lek.

Vinnarnas vision

”Vi vill skapa en ny centrumpunkt för stadslivet i Halmstad. En plats för möten mellan kultur, handel och fritidsliv som lockar Halmstadbor och besökare i olika åldersgrupper. Ett nytt centralt kulturtorg som erbjuder; en saluhall till stadslivet, ett trädäck till Nissan, gångbryggor och bastu vid Picassoparken samt en utsiktspunkt mot havet från tornets skybar.

Med den nya byggnaden och omdaningen av platsen manifesteras Österskans som en mötesplats, ett landmärke i staden som markerar platsens betydelse. Ett fyrtorn, en utkikspost.”

För mer information:

Jenny Axelsson (C), kommunråd och juryns ordförande, 072-157 44 76
Kajsa Sparrings, stadsarkitekt, 035-13 72 68

Juryn består av:

  • Jenny Axelsson (C), ordf. kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (KSU)
  • Carl-Johan Berthilsson (M), 1:a v ordf. KSU
  • Bertil Andersson (S), 2:a v ordf. KSU
  • Rose-Marie Edlund (S), ledamot KSU
  • Ola Nilsson (MP), ledamot KSU
  • Tony Stané (S), ledamot KSU
  • Anna-Lena Cumtell (KD), ledamot KSU
  • Kjell Helgesson (C), ordf. byggnadsnämnden
  • Anna-Karin Malmkvist (S), v ordf byggnadsnämnden

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.