Skip to main content

Övergripande positivt resultat i kommunens medarbetarundersökning

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2018 14:00 CET

Halmstads kommun har förbättrat resultatet på flera områden, enligt den senaste medarbetarundersökningen som genomfördes i februari. Bland annat har kommunens eget medarbetarindex ökat med två procentenheter sedan förra mätningen 2016, vilket är en positiv trend och ett övergripande mått på engagemanget i organisationen.

Resultatet i undersökningen mäts i procent och delas på en skala in i godkänt/grönt (över 70 procent), förbättringspotential/gult (60-69 procent) och ej godkänt/rött (under 60 procent).

Medarbetarindex (MI) är ett sammanräknat värde på frågorna i medarbetarundersökningen som totalt består av 59 frågor men där man har valt ut viktiga frågor (22 stycken) som man vill följa över tid och kunna jämföra mellan avdelningar och andra kommuner och företag. Frågorna är grupperade i fyra områden; arbetsklimat, ledarskap, organisation samt vision och mål.

Enligt undersökningen ligger medarbetarindex på 76 procent kommunövergripande. Samtliga förvaltningar och bolag finns i ett spann mellan 65 och 83 procent, vilket innebär att ingen hamnar på rött.

Halmstads resultat ligger högt i branschen

Resultatet visar även att Halmstad generellt ligger betydligt högre i jämförelse med andra kommuner och organisationer i offentlig sektor.

– Det är glädjande att vi som helhet har ett fint resultat, som avspeglar leveransen till kommuninvånarna. Det visar att vi är en väl fungerande kommun och att Halmstad står sig bra i konkurrensen jämfört med andra kommuner, inte bara i det vi gör utan även när man ser till hur medarbetarna mår, säger Henry Bengtsson, kommunchef.

Bland de positiva resultaten märks att de anställda känner sig trygga på jobbet, är stolta över sin arbetsplats, har förtroende för närmaste chef och upplever arbetsglädje. Undersökningen visar också att allt fler vill rekommendera sin arbetsplats till andra, motsvarande 35 procent av de svarande.

Arbetar vidare med förbättringsområden

– Det här är en viktig undersökning som vi tar till oss på allvar, med utgångspunkt i hur vi kan bli bättre, säger Henry Bengtsson.

Områden som har förbättringspotential är bland annat att många upplever att de inte har rimliga förutsättningar att utföra sitt arbete. Dessutom är det stor variation på förtroendet för högsta ledningen inom förvaltningar och bolag, där flera hamnar på rött eller gult i resultatet.

– Detta är stora och viktiga utvecklingsområden där det finns många utmaningar, även om det har skett en positiv förflyttning jämfört med senaste undersökningen. Till exempel är förtroendet för förvaltnings- och bolagsledningar något vi arbetat för att förbättra och det arbetet fortsätter, säger Stefan Almér, HR-chef.

En fråga som vidareutvecklats i årets mätning är om man upplevt någon form av kränkningar på arbetet, där 9 procent svarade ja. Det var dock förhållandevis få fall av sexuella trakasserier, mindre än en procent totalt, men trots det omkring 50 individer.

Öppet samtalsklimat

I samtliga fall har det inte varit någon chef inblandad i händelsen, utan kränkningen har skett i kontakt med antingen en kollega eller extern part. Insatser är genomförda eller planerade för de som blivit utsatta, under förutsättning att arbetsgivaren har kännedom om händelsen.

– I de fall det förekommit trakasserier har vi hanterat situationen aktivt med utredning och åtgärder. Målet är att det inte ska förekomma några kränkningar över huvud taget på kommunens arbetsplatser – det är noll tolerans som gäller. Ingen ska behöva tveka det minsta när det gäller att tala öppet och berätta om det inträffar, säger Stefan Almér.

Halmstads kommun har nyligen tagit fram en ny rutin gällande kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Under året pågår även en utbildningsinsats för samtliga chefer i organisationen.

– Det är ett stort intresse för de här frågorna, som varit extra mycket i fokus i samhället den senaste tiden. Vi även har involverat företagshälsan i arbetet, för att kunna ge stöd till enskilda arbetsplatser och chefer vid behov, säger Stefan Almér.

För mer information, kontakta:

Stefan Almér, HR-chef, tfn: 076-773 54 62

Ann-Charlotte Mankell (M), ordförande i personalutskottet, tfn: 070-245 82 69

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.