Skip to main content

Översyn av ägardirektiv i kommunens bolag - ett av ärendena på kommunstyrelsens ledningsutskott den 19:e januari

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2016 12:01 CET

Science Park byter namn till Halmstad Business Incubator AB
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade under tisdagens möte att ändra namn på Science Park Halmstad AB till Halmstad Business Incubator AB. Därutöver beslutade ledningsutskottet att ändra ägardirektivet och bolagsordningen, dvs. verksamhetens styrande dokument och regler.

Beslutet att byta namn och ändra bolagets ägardirektiv och bolagsordning är en konsekvens av att Science Park i december 2015 blev ett helägt kommunalt bolag under Halmstad Näringsliv AB. Ägardirektivet och bolagsordningen anpassas så att det följer formen för kommunens övriga helägda bolag. I sin nya form som kommunal företagsinkubator ska Halmstad Business Incubator AB arbeta för att stödja och skapa förutsättningar för nya företag att utveckla sin verksamhet.

- Halmstad Business Incubator kommer att vara en kreativ företagsinkubator som utvecklar entreprenörer, idéer och affärer. En viktig pusselbit för att stärka företagares tillväxtförutsättningar i nära samverkan med olika andra aktörer, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans i ärendet.

Vidtagna åtgärder för granskat underhållsprojekt
Fastighetsnämnden redovisade under dagens möte vidtagna åtgärder efter det stora EFU-projektet, som avsatte 216 miljoner för renovering av kommunala fastigheter mellan 2009-2012. Projektet har sedan tidigare granskats av extern part som visat på en del brister i hur uppsatta rutiner följts och även brister i dokumentation och uppföljning.

Fastighetsnämnden redovisade bland annat att ändringar gjorts när det gäller rutiner, personal och organisation. Därutöver ska en översyn av delegationsordningar och internkontroll genomföras.

Översyn av ägardirektiv och bolagspolicy för kommunens bolag
Ledningsutskottet gick under dagens möte igenom förslag till förändrade ägardirektiv samt ny bolagspolicy för kommunens helägda bolag som diskuterats under hösten 2015. Ledningsutskottet beslutade att lämna vidare förslagen till kommunstyrelsens verksamhetsberedning, som fortsätter arbetet i samband med utformandet av planeringsdirektiv med budget 2017-2019. Även den utredning som rör en flytt av Halmstads Teater från Destination Halmstad till kulturnämnden lämnades över till verksamhetsberedningen.

En gång per mandatperiod görs en översyn av samtliga ägardirektiv för kommunens helägda bolag. Syftet med översynen är att organisera kommunkoncernens bolag på bästa sätt. Ägardirektiv och bolagspolicy är de huvudsakliga dokument som styr verksamheten i kommunkoncernen.

Kommunfullmäktige är sista beslutsinstans i ärendet och fastställer förändringar av ägardirektiven i samband med antagandet av planeringsdirektiv med budget 2017-2019 i juni i år. Reviderade ägardirektiv samt ny bolagspolicy föreslås träda i kraft 1 januari 2017.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.