Skip to main content

Omodern gruppbostad i Söndrum avvecklas

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2017 08:01 CET

Socialförvaltningen i Halmstad kommer under våren att avveckla en gruppbostad. Det handlar om bostaden på Entrévägen i Söndrum som inte uppfyller dagens krav på standard och boendekvalité.

– Vi kommer att skapa bättre och moderna boendelösningar för våra brukare, säger Marie Langemark avdelningschef vid socialförvaltningen.

Eftersom behoven och kraven på boende för brukarna förändras krävs det andra boende former. Dagens brukare vill i större utsträckning ha eget boende med stöd eller serviceboende.

Vi har för många gruppbostäder som i dag inte uppfyller dagens krav.

Gruppbostaden på Entrévägen 3 har fem brukare och personalstyrkan är på sex personer.

Under våren och senast till sommaren kommer boendet att vara avvecklat. Vi kommer att hitta nya boenden för brukarna, med individuella lösningar som är bra för den enskilde.

Ingen i personalstyrkan kommer att sägas upp på grund av arbetsbrist eller motsvarande.

Det aktuella boendet är litet, slitet och det finns flera invändningar mot det ur ett arbetsmiljöperspektiv.

En förändring av arbets- eller boendesituation uppfattas oftast som ansträngande men från förvaltningens sida kommer vi att göra vårt yttersta för att hitta bra lösningar både för brukare och personal.

Redan i verksamhetsplanen som beslutades av Socialnämnden hösten 2016 fanns avvecklingen av gruppbostadsplatser med och beslutet om avvecklingen fattades formellt i samband med att Internbudgeten för 2017 som förhandlades i januari 2017.

- Vi räknar med att avvecklingen ska vara genomförd under sommaren och tillsammans med brukarna och deras företrädare kommer vi att erbjuda boendelösningar som är bättre än dagens på Entrévägen, säger Marie Langemark.

För mer information, kontakta:
Marie Langemark
tfn:035-13 79 46
marie.langemark@halmstad.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.