Skip to main content

Politikerarvoden justeras till rikssnittet

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2014 15:25 CET

Årsarvodet till de politiker som har ordförande- eller vice ordförandeuppdrag i kommunens nämnder och bolag höjs. Det föreslår kommunstyrelsens personalutskott efter en gemensam process med de politiska partierna. Dessutom vill utskottet att gruppledarna för varje parti i kommunfullmäktige får sitt arvode justerat utifrån hur många platser partiet har i fullmäktigeförsamlingen.

– Vi vill att så många som möjligt ska ges förutsättningar att ta på sig ett förtroendeuppdrag, att kunna kombinera förvärvsarbete, politik och familj. Ett uppdrag som ordförande innebär ett stort ansvar och tar mycket tid i anspråk. Därför menar vi att det är rimligt att ersättningen, som även innefattar förlorad arbetsförtjänst, höjs, säger personalutskottets ordförande Ann-Charlotte Westlund (M).

I den utredning som har föregått det förslag som utskottet tog ställning till idag, framkom att de nuvarande arvoden som förtroendevalda i Halmstad får, är betydligt lägre än i andra jämförbara kommuner. Såväl halländska kommuner som kommuner i övriga delar av landet ger högre
ersättningar till de förtroendevalda och detta oavsett storlek på kommunen.

I princip samtliga ordförande samt vice ordförande och ledamöters arvoden höjs enligt förslaget. Dessutom föreslås gruppledarnas arvoden anpassas efter hur många ledamöter som partiet har i kommunfullmäktige. Exempel på vad höjningen innebär för ordföranden i de fyra största nämnderna är en höjning från 19 000 kronor i månaden till cirka 24 000 kronor i månaden. Ersättningen för uppdraget som kommunråd är oförändrat i förslaget.

Ersättningen till förtroendevalda ses över inför varje ny mandatperiod. Eftersom det är valår i år görs förändringen innan valet så att de nytillträdda ledamöterna inte tar ställning till sina egna arvoden.

Slutgiltigt är det kommunfullmäktige som beslutar om ersättningsnivåerna och verksamhetsberedningen som tar ställning till finansieringen av förslaget.

För mer information kontakta:

Personalutskottets ordförande, Ann-Charlotte Westlund (M),
tfn: 076-107 74 51

Personalutskottets vice ordförande, Krissi Johansson (S),
tfn: 072-72 79 490


Halmstad är en populär turistort såväl som hemstad. Här bor cirka 93 000 invånare som ständigt blir fler i en av landets mest expansiva regioner. Tillsammans med kommunens 7800 medarbetare utvecklar vi Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad. Vi hjälper helt enkelt till att göra Halmstad ännu trevligare att bo, utvecklas och vistas i.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.