Skip to main content

Positiva siffror i kommunens delårsbokslut - ett av ärendena på kommunstyrelsens ledningsutskott 23 sep.

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2014 11:24 CEST

Positiva siffror i kommunens delårsbokslut

Just nu är kommunens resultat nästan 106 miljoner kronor över det som budgeterats. Det framgår av kommunens delårsbokslut som ledningsutskottet fick ta del av idag. De positiva sifforna i delårsbokslutet betyder även att kommunen bedöms klara det i kommunallagen stadgade kravet om en ekonomi i balans, det vill säga att kommunens intäkter ska vara lika med eller högre än kommunens kostnader.

Däremot ser kommunens förvaltningar och bolag endast ut att nå 62 procent av kommunfullmäktiges mål. För de mål som inte beräknas nås finns förslag på förbättringar i delårsbokslutet. Till exempel visar rapporten att endast 68 procent av de fordon under 3,5 ton som köpts in till kommunen lever upp till kravet att de ska drivas med förnybara bränslen målet är 90 procent.  

Likaså vill utskottet ha en redovisning av arbetet rörande kommunfullmäktiges mål om att flickor och pojkar ska ha lika förutsättningar inom kultur- och idrottsverksamheten. Framförallt vill utskottet få en redovisning kring samordningen av arbetet som kommunens verksamheter genomför för att nå målet.

Personalredovisningen visar bland annat att andelen tillsvidareanställningar minskat och timanställningarna har ökat.

HFAB tros nå sina mål från fullmäktige i år

Uppföljningen av kommunens bostadsbolag Halmstads Fastighets AB:s (HFAB) verksamhet visar på goda resultat. Det framgår av en uppföljningsrapport som ledningsutskottet fick ta del av idag.

Rapporten visar att HFAB har god chans att nå de mål som kommunfullmäktige har satt som berör bolaget. Alla kommunens förvaltningar och bolag följs regelbundet upp inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Frågorna som berörs i uppföljningarna rör ekonomi, personal och verksamhetens kvalitet.

I ägardirektivet för HFAB finns bland annat ett mål på att de ska äga minst hälften av kommunens hyresrätter vilket uppföljningen visar att de gör. Bolaget genomför även regelbundet sociala insatser i bostadsområdena vilket också finns med i deras direktiv, och i den senaste kundundersökningen redovisades förbättringar inom alla områden.

Uppföljningen visar också att HFAB i jämförelse med andra medlemmar i branschorganisationen Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO) har högre underhållskostnader än snittet men något lägre driftskostnader.

Halmstads bredbandsstrategi ute för synpunkter

Möjlighet för 90 procent av alla hushåll och arbetsplatser i kommunen till bredband med minst 100 Mbit/s till år 2020. Det är en del av innehållet i det handlingsprogram för bredbandsutveckling som ledningsutskottet nu skickar ut på remiss till samhällsbyggnadsutskottet, teknik-och fridtidsnämnden, fastighetsnämnden samt styrelserna i energibolaget HEM och Halmstads stadsnät AB.

De olika instanserna får därmed möjlighet att tycka till om strategin som ska styra utvecklingen av bredband i kommunen.

– Det är bra och angeläget att bredbandstrategin kan bli klar snart efter remissomgången. Jag bedömer att fungerande bredband är en av de viktigaste tillväxtfaktorerna. Strategin utgör en bra grund för att arbeta vidare med dessa frågor, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

För mer information kontakta:

Kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M) 035-13 73 04

Kommunråd Suzanne Åkerlund (FP) 035-13 73 65

Kommunråd Anders Rosén (S) 035-13 73 06

Kommunråd Aida Hadzialic (S) 035-13 73 69


Halmstad är landets 19:e största kommun med cirka 94 000 invånare. Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler. Kommunen strävar tillsammans med sina cirka 7 800 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad. Vi hjälper helt enkelt till att göra Halmstad ännu trevligare att bo, utvecklas och vistas i.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.