Skip to main content

Pressinbjudan: Halmstads kommun bjuder in till invånardialog

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2016 08:19 CET

Halmstads kommun är bra på cykel. Men vill bli ännu bättre och behöver kommuninvånarnas hjälp. Nu i höst påbörjas arbetet med att ta fram en ny cykelplan – en handlingsplan för att göra Halmstad till en ännu bättre cykelstad. I planen kartläggs behov och kommande utmaningar.

Den senaste cykelplanen antogs 2010 och har varit ett stort stöd i den utveckling och de investeringar som gjorts i cykelnätet i kommunen sedan dess.

Sedan 2010 har kommunen bland annat byggt 11 kilometer ny cykelbana, hastighetssäkrat över 120 passager och underhållsasfalterat 71 kilometer cykelbanor.

– Nu är det dags för oss att blicka ännu längre framåt. Sannolikt kommer vi vara 20 000 fler invånare i kommunen år 2030. Då är det viktigt att långt fler Halmstadbor än i dag väljer att cykla istället för att ta bilen. Men för att det ska bli så måste vi ju naturligtvis skapa ännu bättre förutsättningar, säger Anna Reinholdz, trafikmiljöingenjör.

I arbetet med att ta fram en ny cykelplan kommer kommuninvånarnas åsikter att vara en viktig del. För att så många som möjligt ska kunna lämna in åsikter och tankar kommer Halmstads kommun dels att bjuda in till två dialogmöten samt även erbjuda möjlighet att lämna åsikter i en webbenkät.

Dialogmöten:

Utanför Halmstad Arena: torsdagen den 17 november klockan 16.00-18.30

Stora torg: fredagen den 18 november klockan11.30-14.00

Webbenkät:

https://www.halmstad.se/trafikinfrastruktur/cykla/cykelbanorochsuperstrak/hjalpossutvecklacykelinfrastrukturen.18918.html

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy