Skip to main content

Ranagård – Halmstads nya stadsdel växer fram

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2016 10:25 CEST

När Halmstad växer behövs nya bostadsområden med allmän service. Nu är det dags för samrådsmöte om Ranagård, med cirka 400 nya bostäder och äldreboende, skola och förskola. Här ligger fokus på boende för en hållbar livsstil och effektivt utnyttjande av marken.

Planförslaget för Bergsgård 1:6 med flera tillåter 400 nya bostäder. Tanken är en blandad bebyggelse med variation av olika boendetyper och upplåtelseformer, som till exempel flerbostadshus i 3-4 våningar, radhus, kedjehus och friliggande villor.

I området finns också två förskolor, en skola och ett äldreboende.

Infrastruktur och grönområden

I planförslaget finns också en bussgata och säkra cykelbanor, som ska ge goda förutsättningar för hållbart resande. Dessutom föreslås nya torgytor vid befintliga busshållsplatser.

Upprustning och utveckling av Trottaberget möjliggörs, och grönområden för rekreation skapas i området. Samtidigt bevaras karaktäristiska landmärken så som stenmurar från jordbrukslandskapet.

Klimatanpassning

Stadsdelen anpassas också till kommande klimatförändringar genom en medveten höjdsättning av området.

Den nya stadsdelen kommer att innebära ett avslut på Halmstad ut mot det öppna landskapet i norr mot Fammarp och Vapnödalen. Det ställer höga krav på gestaltningen av det nya området. Gröna stråk är tänka att skapa en sammankopplad struktur som gynnar rörelse för både människor, djur och växtlighet.

Samrådsmötet äger rum den 11 oktober klockan 18.00 i Söndrumsskolans matsal (Knut Peters väg 21).

För mer information:

Planförslag och illustrationskarta på Halmstad.se.
Anna Winnberg, planarkitekt, 035-13 96 73

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.