Skip to main content

Satsningar ska främja tågtrafiken i Oskarström

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2018 11:44 CEST

Satsning på järnvägsområdet i Oskarström och pengar till en ny skola på Kärleken var några av de ärenden som behandlades på tisdagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade under sitt möte att flytta 305 000 kronor till teknik- och fritidsnämnden. Pengarna ska användas till bland annat ombyggnation av gång- och cykelväg i Oskarström.

I budgeten för 2018-2020 avsatte kommunfullmäktige 900 000 kronor för att bidra till en satsning på Halmstad-Nässjöbanan (den så kallade HNJ-banan).

Samhällsbyggnadskontoret har tillsammans med teknik- och fritidskontoret tagit fram ett förslag till hur de av kommunfullmäktige anslagna pengarna ska användas på bästa sätt för att stödja satsningen på HNJ-banan. Förslaget har även diskuterats med Trafikverket och Hallandstrafiken.

Förslaget är att stationsområdet i Oskarström, vilket ägs av Trafikverket, rustas upp genom ny markbeläggning på vissa områden och förbättrad belysning. Cykelvägen genom grönområdet som sträcker sig mellan Gamla Nissastigen och Stationsgatan ska rustas upp och förses med belysning. Skyltningen ska förbättras.

Vidare genomförs under testperioden marknadsföringsåtgärder och olika ”prova på projekt” i samarbete med Hallandstrafiken.

– Nu fräschas området runt stationen upp och jag hoppas fler får upp ögonen för HNJ-banan. Man tar sig från Oskarströms station till Stockholms central med bara ett tågbyte, det borde fler veta om och använda säger, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Pengar till ny skola på Kärleken

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade även att överföra medel till fastighetsnämnden för att kunna sätta igång projektet för en ny grundskola på Kärleken. Sammanlagt förs 173 miljoner kronor för åren 2018-2019 över. Den nya skolan ska rymma 540 elever i årskurserna 4-9.

– Vi bygger skolor så det knakar, så ska det vara i en kommun som växer, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

För mer information kontakta:

Ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Jenny Axelsson (C), 035-13 75 02

1:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Carl-Johan Berthilsson (M), 0703-55 79 79

2:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Bertil Andersson (S), 0721-57 43 56

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy