Skip to main content

Sista markansvisningsavtalet för Fyllinge IV kvadranten – ett av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 30 april

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2019 12:00 CEST

Sista markansvisningsavtalet för Fyllinge IV kvadranten tecknas och markbyte vid Kistinge industriområde - var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Markbyte och utökat planuppdrag vid Kistinge industriområde
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under tisdagens möte att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att i detaljplan pröva en utökning av Kistinge industriområde. Utökningen berör även den del av Trönninge 2:27 som kommunen förvärvar under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner kommande markbyten.

Det råder stor efterfrågan på industri- och verksamhetsmark och tillgången är begränsad. Därför avser Halmstads kommun att köpa in ett område av Trönninge 2:27 som är utpekat i översiktsplanen som framtida verksamhetsmark. I byte för marken erhåller ägaren till Trönninge 2:27 cirka 65 hektar obebyggd jordbruksmark samt en markersättning om cirka 3,74 miljoner kronor. Prissättningen följer utförda värderingar från auktoriserade värderingsbyråer. Området som kommunen byter till sig avses detaljplaneläggas tillsammans med kommunens angränsande mark.

Genom en utökning av planområdet för södra Kistinge kan kommunen möta efterfrågan på industri- och verksamhetsmark. Markinköpet möjliggör även för en bättre helhetslösning kring trafiken i området och det skapas till exempel möjligheter att studera en samlad infart till det nya industriområdet och den norra infarten till Trönninge.

Sista markansvisningsavtalet för Fyllinge IV kvadranten etapp 1
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under tisdagens möte att godkänna förslag till avtal för markanvisning inom Fyllinge IV kvadranten, mellan Halmstads kommun och Fastighets AB 3Hus.

Avtalet möjliggör för Fastighets AB 3Hus att påbörja projektering samt i ett senare skede även söka bygglov för att påbörja byggnationen av ett flerbostadshus i fyra våningar med tillhörande parkering. Bostäderna avses upplåtas som hyresrätter.

Detta markansvisningsavtal blir det sista som tecknas inom etapp 1 av Fyllinge IV kvadranten.

Ett första reservationsavtal i nya Harplinge industriområde
Under tisdagens möte beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott att godkänna ett reservationsavtal med Dina Kubik AB avseende reservation av fastigheten Lyngåkra 4:255 som ligger i Harplinge industriområde.

Avsikten är att Dina Kubik AB ska bebygga fastigheten med industrihotell och kallager. Företaget avser därefter att dela in fastigheten i mindre fastigheter för försäljning till privatpersoner och företag. Dina Kubik AB har tidigare uppfört ett liknade företagshotell i Kistinge industriområde.

Fastigheten Lyngåkra 4:255 ligger inom Harplinge industriområde som kommunen under 2018 iordningställt med bland annat gator, grönområden, vatten och avlopp. Reservationsavtalet med Dina Kubik AB är det första som tecknas sedan det nya industriområdet stod klart. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.