Skip to main content

Slottsrondellen i centrala Halmstad byggs om

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2014 12:05 CEST

Den 1 oktober inleds ombyggnaden av Slottsrondellen i centrala Halmstad. Cirkulationsplatsen är en av de mest olycksdrabbade platserna i Halmstads kommun och åtgärderna som planeras kommer att öka säkerheten för oskyddade trafikanter.

Arbetet kring cirkulationsplatsen kommer att pågå i drygt åtta veckor, och även om trafik kommer att kunna passera under arbetets gång så blir framkomligheten begränsad under denna tid. Trafikanter uppmanas därför om möjligt att välja andra vägar, främst Järnvägsleden och Wrangelsgatan.

Fokus vid ombyggnaden ligger på trafiksäkerhetshöjande åtgärder, bland annat byggs en ny refug, körfält smalnas av och upphöjda passager för gående och cyklister anläggs.

Syftet är att minska farten och underlätta samspelet mellan oskyddade trafikanter och bilister, samtidigt som det är viktigt att flödet av motortrafik upprätthålls för att motverka köbildning.

Olycksdrabbad korsning

De senaste fem åren har ett 30-tal olyckor inträffat vid Slottsrondellen och majoriteten av dessa handlar om cyklister som kolliderat med motorfordon. Det gör korsningen till den farligaste i Halmstad för oskyddade trafikanter.

Flest olyckor med motorfordon sker på Trafikverkets väg 25, vid på- och avfarterna till motorvägen. Här pågår också ombyggnad för ökad trafiksäkerhet.

För mer information:

Henrik Larsson, projektledare, 072-53 04 111

Halmstad är landets 19:e största kommun med cirka 94 000 invånare. Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler. Kommunen strävar tillsammans med sina cirka 7 800 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad. Vi hjälper helt enkelt till att göra Halmstad ännu trevligare att bo, utvecklas och vistas i.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy