Skip to main content

Socialnämnden kräver vite mot Frösunda LSS AB

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2016 14:00 CET

Socialnämnden är inte nöjd med Frösunda LSS AB:s arbete med bland annat fritidsverksamheten och kräver nu ett vite mot företaget.

Socialnämnden har under hösten genomfört extra inspektioner och har haft återkommande möten med företrädare för företaget för att säkerställa att man uppfyller den överenskommelse som finns. Bakgrunden till att socialnämndens missnöje är att företagets löfte om ökad insatser på individnivå och fritidsaktiviteter inte uppfyllts av företaget.

Det är ytterst allvarligt eftersom detta löfte var ett viktigt skäl till att valet föll på Frösunda som fick ansvaret för driften av 20 gruppbostäder den 1 februari 2014.

Trots detta har företaget inte lyckats uppfylla avtalet fullt ut. Det har blivit bättre under hösten men man kan konstatera att företaget har misslyckats att uppfylla sitt åtagande.

Därför beslutade nämnden vid sitt sammanträde att kräva ett vite av företaget. Vidare beslutade nämnden att undersöka möjligheterna på ett annat sätt säkerställa att de boende får de fritidsaktiviteterna som företaget inte genomfört. Vidare beslutade nämnden att kalla företaget till nästa nämndssammanträde för att förklara sitt bristande agerande kring att uppfylla avtalet med socialnämnden.

Vitesmöjligheten är reglerad i avtalet mellan socialnämnden och Frösunda och vitet beräknas utifrån de brister som socialnämnden uppmärksammat.

Företaget har i och för sig haft stora organisatoriska och verksamhetsmässiga problem. Från socialförvaltningens sida har man visat stor förståelse för att verksamheten haft framförallt ledningsproblem. Men om man inte uppfyller det företaget och socialnämnden kommit överens om har kommunen rätten att utdöma vite.

- Vi företräder de boende och jag är inte nöjd förrän var och en får det dom är berättigade till. Frösunda följer inte avtalet där de bland annat utlovar en bred fritidsverksamhet och då är vi skyldiga att agera, säger Ella Kardemark, ordförande i socialnämnden (KD).

- Vi har varit tålmodiga och haft förståelse för organisations- och personalförändringar på Frösunda men när brukarna drabbas återkommande kan vi inte acceptera det, säger Tord Johansson, vice ordförande i socialnämnden (S).

För mer information kontakta:

Ella Kardemark, ordförande socialnämnden (KD),
Tel: 072-53 40 900, ella.kardemark@halmstad.se

Tord Johansson, vice ordförande socialnämnden (S)
Tel: 070-26 52 371, tord.johansson@halmstad.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.