Skip to main content

Socialnämnden skapar pott på en miljon kr för bidrag till ”fritiden”

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2017 13:15 CET

Föreningarna har ansökt över en miljon kronor för att arrangera fritidsverksamhet för vuxna funktionsnedsatta och nu utvecklas den kommunala organisationen med ett fritidsnätverk för att bli ännu bättre med att nå ut med utbudet.

För att möta det stora intresset skapar nämnden en pott på totalt en miljon kronor.

Intresse hos föreningslivet i Halmstad för att arrangera fritidsaktiviteter för vuxna funktionsnedsatta ökar. Man kan redan nu konstatera att utbudet breddas och att det blir större.

Den totala tillgängliga summan var 378 800 kronor men vid nämndens sammanträde beslutades om att avsätta en miljon kronor. Åtta föreningar och organisationer har ansökt om medel i sammanlagt nio ansökningar. Det är en stor bredd på aktiviteter som kan erbjudas utifrån ansökningarna och det handlar om kultur, idrott, rekreation och information.

Den totala summan pengar som ansökningarna omfattade uppgick till 1 000 360 krono från åtta föreningar som sökt till tio olika projekt.

Vid sammanträdet beslutades om att skapa en pott på totalt en miljon kronor och därför kommer man se över fördelningen av pengarna skyndsamt så att föreningarna kan fortsätta med sin goda verksamhet.

Inför 2018 kommer hanteringen av föreningsstöd för fritidsaktiviteter för vuxna funktionshindrade att hanteras inom ordinarie föreningsbidrag och -stöd. I samband med denna övergång sammanförs också ansökningstiden med ordinarie handläggning för föreningsbidrag.

Vi utvecklar också det interna fritidsnätverket med fritidsombud som blir ett nav för att utveckla och stödja verksamheten.

Tanken med bidraget till föreningarna är att öka inkludering och skapa likvärdiga förhållanden för målgruppen. Men också att bredda utbudet av aktiviteter och att skapa förutsättningar för direkt brukarinflytande över hur medel för aktivitetsstöd fördelas.

De föreningar som sökt bidrag är HGIF Tre Hjärtan, Vuxenskolan, RBU Halland, IFSAP Halland, ABF, HK Vandraren,Halmstads kanotklubb och RSMH. En förening som ännu inte är bildad, Forest Parkour, har också sökt medel.

– Det är roligt att intresset och engagemanget hos föreningarna är så stort och ökar. Nu svarar vi upp med att skapa potten på en miljon kronor, säger Ella Kardemark (KD), ordförande i socialnämnden.

– Jag är nöjd över att vi fortsätter att utveckla och lägger ytterligare medel på ”fritiden”och jag hoppas att det utvecklas ytterligare med att fler föreningarna engagerar sig i verksamheten. Jag är också nöjd över att kommunen fortsätter att ha ett samordnings- och utvecklingsansvar för verksamheten, säger Tord Johansson (S), vice ordförande i socialnämnden.

För mer information, kontakta:

Ella Kardemark (KD) ordförande, socialnämnden
ella.kardemark@halmstad.se
072-53 40 900

Tord Johansson (S) vice ordförande, socialnämnden
tord.johansson@halmstad.se
070-26 52 371

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy