Skip to main content

Statsbidrag för flyktingmottagande fördelat inom kommunen och utdelning av medel ur tillgänglighetsmiljonen - några av ärendena på kommunstyrelsens ledningsutskott den 10 maj

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2016 15:45 CEST

Statsbidrag för flyktingmottagande fördelat inom kommunen

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade under tisdagens möte att godkänna ett förslag till fördelning av ett statsbidrag på 66 miljoner kronor för mottagande av nyanlända. Beslutet innebär att 46 miljoner kronor kommer att fördelas mellan kommunens olika förvaltningar för att täcka de kostnader som uppstått i samband med hösten och vinterns flyktingsituation. De resterande 20 miljonerna kommer att användas för kommande integrationsinsatser.

Av de 46 miljoner kronor som ska fördelas under 2016 får barn- och ungdomsförvaltningen 20 miljoner kronor, socialförvaltningen 15 miljoner kronor och utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 11 miljoner kronor.

Riksdagen beslutade i december 2015 att tilldela Halmstads kommun ett tillfälligt statsbidrag på 66 miljoner kronor som ett stöd för att hantera mottagandet av nyanlända och minska trycket på den kommunala ekonomin. Förslaget till hur pengarna ska fördelas inom kommunen har arbetats fram mellan stadskontoret
och representanter från kommunens olika förvaltningar.

– Det tillfälliga stödet innebär att Halmstads kommun får bättre förutsättningar att klara sina åtaganden, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.

De får ta del av tillgänglighetsmiljonen

Nu står det klart vilka satsningar som får medel ur tillgänglighetsmiljonen under våren 2016. Ledningsutskottet beslutade under tisdagens möte att dela ut 157 000 kronor till Halmstad arena för att tillgänglighetsanpassa utställningen Från Monet till Cézanne och 156 000 kronor för att uppmärksamma funktionshinderfrågor under Halmstad Cityfestival.

Utöver detta tilldelas utbildnings- arbetsmarknadsnämnden 195 000 kronor ur tillgänglighetsmiljonen för anordnandet av Funkismello, vilket är hälften av de medel som nämnden ursprungligen sökt. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får därmed finansiera de resterande 195 000 kronor för genomförandet av projektet.

– Funkismello är ett femårigt projekt som ska ha en egen finansiering, men det har inte hunnits med under min frånvaro. Det är en fantastisk fin verksamhet som ska genomföras och det är mycket förvånande att Socialdemokraterna vill lägga ner Funkismello, säger kommunråd Suzanne Åkerlund (L).

Tillgänglighetsmiljonen är till för projekt som syftar till att lösa tillgänglighetsproblem eller tillföra kommunen nya erfarenheter och kunskaper gällande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Totalt inkom fem ansökningar för olika projekt från socialnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt två gemensamma ansökningar från socialnämnden och Destination Halmstad samt kulturnämnden och Destination Halmstad.

– Vi följer den linje som ett enigt handikappråd har slagit fast, det vill säga att Funkismello inte ska ha något anslag ur tillgänglighetsmiljonen. Självklart ska Funkismello finnas kvar men det ska finansieras inom den ordinarie verksamheten, säger kommunråd Anders Rosén (S).

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.

För mer information kontakta:

Kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M) 035-13 73 04

Kommunråd Suzanne Åkerlund (L) 035-13 73 65

Kommunråd Anders Rosén (S) 035-13 73 06

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.