Skip to main content

Teaterprojekt får pengar ur tillgänglighetsmiljonen - ett av ärendena på kommunstyrelsens ledningsutskott tisdagen den 8 november

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2016 15:55 CET

Förändrade avgifter för tillfällig användning av kommunal mark

Ledningsutskottet beslutade under dagens möte att justera en rad olika taxor för verksamheter och personer som tillfälligt använder kommunal mark. Det kan exempelvis handla om olika typer av evenemang, marknadsföringsaktiviteter, food trucks eller byggverksamhet.

Beslutet innebär bland annat att det kommer att bli dyrare att anordna marknadsföringsevents och annan reklamverksamhet på allmänna platser. Samtidigt kommer avgiften för publika evenemang med fritt inträde att avskaffas. Torghandel eller ytor som inte räknas som allmän plats berörs inte av ändringarna.

Förändringarna av taxorna är en del av kommunens arbete med att skapa en levande stadskärna vilket var ett av de konkretiserade målen i planeringsdirektiv med budget 2016-2018.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans.

Tillgänglighetsmiljonen till teaterprojekt för personer med psykisk ohälsa

200 000 kronor ur tillgänglighetsmiljonen kommer att tilldelas ett teaterprojekt för personer med psykisk ohälsa. Det beslutade ledningsutskottet under dagens möte. Projektet drivs av ABF och Kreativa Halland i samarbetet med socialnämnden. Projektet syftar bland annat till att förbereda personer med psykisk ohälsa inför studier och öka deras möjlighet att få ett arbete.

Totalt har det kommit in två ansökningar om medel ur tillgänglighetsmiljonen i år. Det är dock bara socialnämnden och teaterprojektet som beviljas pengar. Enligt kommunala handikapprådet som har bedömt ansökningarna uppfyller inte den andra ansökan kriterierna. Den ansökan kom från fastighetskontoret som ville bygga en lekplats anpassad för personer med funktionsvariationer.

Utdelningen till det aktuella teaterprojektet motiveras med att det är ett nytänkande initiativ som ligger i linje med kommunstyrelsens temaår 2015, den inkluderande kommunen.

Kommunens olika nämnder kan söka bidrag ur tillgänglighetsmiljonen för olika former av projekt som ligger utanför ordinarie budget. Projekten ska syfta till att lösa tillgänglighetsproblem eller tillföra nya kunskaper som kan förbättra situationen för personer med funktionsvariationer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.