Skip to main content

Tjänstemannabudgeten för socialnämnden till MBL-förhandlingar

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2018 13:59 CET

Tjänstemannabudgeten för socialnämnden till MBL-förhandlingar

Vid dagens sammanträde beslutade socialnämnden att internbudget för 2019 ska gå vidare till förhandlingar med de fackliga företrädarna.

Socialnämnden plockade bort två åtgärder från tjänstemannaförslaget. För den eniga nämnden har det aldrig varit aktuellt att minska bidraget till Halmstads Kristna Råd (nattcaféverksamheten) och inte avveckla verksamheten på Bredgatan som vänder sig till personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Totalt innehåller tjänstemannaförslaget sänkta kostnader på motsvarande 47 miljoner kronor. Detta innebär inte att 70 personer kommer att varslas. Socialnämnden och förvaltningen har under hela 2018 varit aktiva i arbetet att bromsa kostnadsutvecklingen, bland annat genom delvis anställningsstopp så de flesta av dessa tjänster är redan vakanta.

Med trots dessa insatser innebär den ram som nu ligger stora konsekvenser för verksamheten. Socialnämndens verksamheter består till stor del av myndighetsutövning som man enligt lag måste utföra.

Ramen för socialförvaltningen är 745 miljoner och förvaltningen har i uppdrag att lägga en budget i balans för 2019. Detta förslag presenterades för nämnden på torsdagen. För att nå balans 2019 krävs det genomgripande beslut för verksamheten och förändringar av verksamheten. Men det är inte nämnden som förfogar över hur stor budgetramen är utan det gör kommunfullmäktige.

Tjänstemannaförslaget skickas nu vidare till förhandlingar med de fackliga företrädarna Det är kommunfullmäktige som beslutar om budgeten för 2019 och den kommer att antas den 18 december. Ett förslag till budget för hela kommunen kommer att presenteras av Alliansen nästa vecka.

Socialförvaltningen har under de senaste åren haft ett stort ansvar för ensamkommande flyktingbarn, en verksamhet som innebar dramatiska volymökningar hösten 2015. Detta har fått stora konsekvenser för förvaltningens ekonomi då kostnaderna för verksamheten inte till fullo kunnat täcks statsbidrag. Vidare har kostnaderna för LSS ökat genom volymökningar samt överflyttning av kostnader från Försäkringskassan. Prognosen för detta är att kostnaden 2019 ökar med 15 miljoner kronor.

- Sedan flera veckor tillbaka har vi i det centrala budgetarbetet inom Alliansen resonerat kring internbudgeten för socialnämnden. Eftersom nämnden får kostnader som vi inte kan styra över, övervältringskostnaderna för LSS kommer ramen för nämnden att öka med 10 miljoner kronor. Det innebär att vi kan mildra konsekvenserna, säger Ella Kardemark (KD) som är ordförande i socialnämnden. Vidare är det av vikt att budgetprocessen inte stannar av. Vi är angelägna om att i största mån lindra konsekvenserna då åtgärderna baseras på helårseffekter. Drar detta ut på tiden kan vi tvingas till ytterligare åtgärder och det vill vi undvika.Socialnämnden beslutar inte om sin egen budgetram utan vårt ansvar är att anpassa verksamheten efter tilldelad ram. Socialnämnden får inte en minskad budgetram utan har en högre kostnadsutveckling, menar Ella Kardemark (KD), ordförande för socialnämnden.

- Från oppositionens sida tycker vi att det är viktigt att de fackliga företrädarna kommer med sina synpunkter på förslag till internbudget. Det är ett rent tjänstemannaförslag i dag. Vi kommer att ställning till budgeten vid nästa nämnd, säger Tord Johansson (S), vice ordförande i socialnämnden.

För mer information kontakta:

Ella Kardemark, ordförande socialnämnden (KD),

Tel: 072-53 40 900, ella.kardemark@halmstad.se

Tord Johansson, vice ordförande socialnämnden (S)

Tel: 070-26 52 371, tord.johansson@halmstad.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.