Skip to main content

Utegym och parkour på Engelbrektsplanen

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2016 07:30 CEST

Utegym, parkouranläggning, plan för panna-fotboll och mer plats för beachvolley. Utöver det lummiga grönytor och utrymmen för att grilla och umgås. Nu är skisserna för nya Engelbrektsplanen klara och i höst är tanken att arbetet kommer att sättas igång.

Parallellt med planerna för att låta norra delen av Engelbrektsplanen få ge plats åt en förskola arbetar Halmstads kommun även med att utveckla den södra delen.

– Vår ambition är att skapa en mötesplats där spontana aktiviteter står i fokus och en plats som kan bidra positivt till kommunens folkhälsoarbete, säger Anna Melin, landskapsarkitekt.

Som en viktig del i detta arbete genomfördes i maj en medborgdialog. Den gjordes dels i form av en webbenkät dels i ett öppet möte på Engelbrektsplanen.

Det framkom då att efterfrågade aktiviteter är gym, volleyboll samt ytor för umgänge. Dessa har prioriterats i det framtagna förslaget. Stor önskan fanns också att Engelbrektsplanen ska vara en plats som är tillgänglig för alla.

– Att platsen ska vara jämställd, och ge både pojkar och flickor rätt till en meningsfull fritid är dessutom mycket viktigt. Därför har vi prioriterat bort de mer traditionella aktivitetsytorna som till exempel den klassiska fotbollsplanen och föreslår i stället en så kallad pannafotboll, säger Anna Melin.

Närmaste större grönyta med plats för fotboll och brännboll finns i Stationsparken, 500 meter bort.

– Barn och ungdomar efterfrågar i dag en högre frihetsgrad och då ser vi att detta kan bli ett komplement till de organiserade aktiviteter som redan finns. Dessutom vill Halmstads kommun erbjuda invånarna nya typer av aktiviteter som inte finns i dag och därför bygger vi nu både anläggning för parkour och panna-fotboll, säger Anna Melin.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy