Skip to main content

Utvecklingen av Lilla torg fortsätter och förslag på placeringar av nya grundskolor - kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 7 februari

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2017 12:15 CET

Utvecklingen av Lilla torg fortsätter och förslag på möjliga placeringar av nya grundskolor i centrala Halmstad. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Utvecklingen av Lilla torg fortsätter
Lilla torg ska bli bilfritt och ge plats för en ny byggnad med affärer, kontor och bostäder. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade under dagens möte att detaljplanen för den nya byggnaden ska ut på granskning så att allmänhet och berörda får säga sitt.

Planen är att bygga ett u-format hus med totalt fem våningar på tomten Karl XI 7, som idag är en parkeringsplats. Det nya parkeringshuset på den intilligande tomten Svartmunken 1 kommer att ersätta befintliga parkeringsplatser. Om allt går enligt plan förväntas detaljplanen kunna antas i juni 2017. Genomförandetiden för projektet är fem år efter det att planen antagits.

– Inramningen av Lilla Torg kommer fulländas med en nytt tillskott av bostäder, kontor och butiker, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

När det nya parkeringshuset på Svartmunken 1 och byggnaden på Karl XI 7 står klara blir Lilla torg ett bilfritt torg och en naturlig mötesplats för alla Halmstadsbor med utrymme för uteserveringar och lokal handel.

Förslag på möjliga placeringar av nya grundskolor
Behovet av nya grundskolor i Halmstad är stort. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott överlämnar därför en utredning till barn- och ungdomsnämnden om förslag till lokaliseringar av nya skolor i centrala Halmstad.

Samhällsbyggnadskontoret har tillsammans med andra berörda förvaltningar inom kommunen tagit fram 11 tänkbara platser för grundskolor i centrala Halmstad. De placeringar som bedöms intressanta behövs bland annat utredas vidare när det kommer till trafik, buller och luftkvalitét. Detta sker lämpligen vid detaljplaneplanering.

Förslaget går nu vidare till barn- och ungdomsnämnden.

För mer information kontakta:

Ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Henrik Oretorp (C), 035-13 75 02
1:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Lars Püss (M), 0722-85 56 54
2:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Bertil Andersson (S), 0721-57 43 56

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera