Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 32 träffar

​Beslut om utvecklingsprogram i Kvibille

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2019 15:54 CEST

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i Halmstad beslutade i dag att anta utvecklingsprogrammet för Framtid Kvibille. Utvecklingsprogrammen syftar till att skapa en arena för kontinuerlig dialog på orten mellan invånare, näringsliv, föreningsliv och politiker. Förstudie för ny skola i Snöstorp och översvämningsåtgärder i Trönninge var andra ärenden som utskottet beslutade om vid dagens möte.

​Ny detaljplan för naturreservat i Alet

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2019 20:00 CEST

Detaljplan för naturreservat i Alet, förslag på väderskydd för bussresenärer på Stora torg och förstudie med kostnadsberäkningar för eventuell renovering av Getingeskolan. Det var några av de ärenden som kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott fattade beslut om vid dagens sammanträde.

Kommunen förbättrar sin bygglovsprocess

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2019 09:46 CEST

Nu ska bygglovsprocessen i Halmstads kommun förbättras. En kundrådgivare som ger företagen en väg in, och en ny rutin som förkortar handläggningstiden är två viktiga insatser. – Halmstads kommun ska ha en myndighetsutövning i toppklass. Nu genomför vi ett åtgärdsprogram för att nå dit, säger bygglovschef Katarina Finyak.

​Plan för nya bostäder i Kvibille ut på samråd

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2019 15:14 CEST

Ett förslag på detaljplan som medger 40–60 bostäder i centrumnära läge i Kvibille ska nu ut på samråd. Det beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i går. Planen, som sakägare och berörda intressenter nu kan lämna synpunkter på, möjliggör ett nytt bostadsområde med friliggande villor, parhus, radhus samt flerbostadshus. Planen möter också upp framtida behov av förskoleplatser.