Skip to main content

Taggar

Havs- och vattenmyndigheten

Tre myndigheter får gemensamt uppdrag: Nationell plan för vattenkraften viktig för att skapa balans mellan miljö och energi
Satsning på 20 pilotområden för lokalt åtgärdsarbete mot övergödning
Satsning på 20 pilotområden för lokalt åtgärdsarbete mot övergödning
Karta pilotområden. Satsning på 20 pilotområden för lokalt åtgärdsarbete mot övergödning
Dykundersökningar av vraket Skytteren

Dykundersökningar av vraket Skytteren

Dokument   •   2018-10-04 13:21 CEST

Fakta och nyheter om ålgräs på västkusten

Rapporterna har även försökt att samla den kunskap som finns om ålgäsets ekologi, hot och rättsliga skydd i Sverige, samt analyserat dagens förvaltning av ålgräsängar. Rapporterna fokuserar på utvecklingen på västkusten. Här har vi samlat några fakta och nyheter från rapporterna.

Ny rapport om havet: Mer vildlax i Bottenviken men ålgräset minskar i Västerhavet
Utdrag ur de observationer som lämnats in till Havs- och vattenmyndigheten om situationen i Hanöbukten under 2015
HaV:s yttrande över delbetänkande SOU 2014:50 "Med miljömålen i fokus"

Havs- och vattenmyndigheten har beretts tillfälle att yttra sig över delbetänkande av Miljömålsberedningen, SOU 2014:50 ”Med miljömålen i fokus”. Myndigheten har begränsat sig till att lämna synpunkter endast på de delar som direkt berör vatten, dvs. kap. 2-5, kap. 9 samt kap. 11-23 och lämnar här följande yttrande.

Pressmeddelande: Tre miljoner kronor till att mäta hur skogsbranden påverkar vatttenmiljön
Pressmeddelande: Tre miljoner kronor till att mäta hur skogsbranden påverkar vattenmiljön
Ny rapport från Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten: Strategi för åtgärder inom vattenkraften kan klara miljö- och energimål

Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten har tagit fram den gemensamma rapporten ”Strategi för åtgärder inom vattenkraften”. Rapporten lyfter både fram åtgärder som minskar vattenkraftens miljöpåverkan och som innebär ökad produktion för att klara framtida energibehov.

HaV föreslår behörighetsbevis för snabba farkoster
Hanöbuktsutredningen - kortversion

Hanöbuktsutredningen - kortversion

Dokument   •   2013-10-29 13:10 CET

HaV och Energimyndigheten tar fram nationell strategi för åtgärder i vattenkraftverk

Här kan du läsa mer om Havs- och vattenmyndighetens och Energimyndighetens arbete med att ta fram en gemensam nationell strategi för åtgärder i vattenkraftverk.

HaV och MSB utvärderar det stora oljeutsläppet på Tjörn 2011
Vattnets värde i fokus på HaV:s konferens

Vattnets värde i fokus på HaV:s konferens

Dokument   •   2013-03-01 13:56 CET

Havsplanering - omfattar tre havsplaneområden

Havsplaneringen omfattar tre delområden, Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet (Kattegatt och Skagerrak)

Pressmeddelande Havet 2012 i pdf-format

Pressmeddelande Havet 2012 i pdf-format

Dokument   •   2012-11-21 07:31 CET

Beslut om bidrag till Vattenfall Umeälven AB till "LIFE-SALPASS"