Skip to main content

Risinger får insyn i Kustbevakningen

Nyhet   •   Feb 11, 2013 18:36 CET

Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör, Björn Risinger, har utsetts av regeringen att sitta i Kustbevakningens insynsråd.

Förordnandet gäller från 1 januari i år till och med 31 december 2014.

- Det ska bli spännande att kunna följa Kustbevakningens verksamhet lite närmare, jag ser uppdraget som en del i mitt uppdrag som generaldirektör för HaV, säger Björn Risinger.

Fem anställda vid Kustbevakningens avdelning för räddningstjänst och sjöövervakning har sin arbetsplats i Havs- och vattenmyndighetens huvudkontor "Pagoden" vid Göta älv i Göteborg. De fem arbetar med bland annat fiskerikontroll, miljöövervakning, jakt- och naturvårdsövervakning och brottsbekämpning med inriktning mot bland annat fisket. Skälet till att de sitter där är att kunna underlätta samverkan med HaV och Kustbevakningen.

- HaV:s tillsynsavdelning har väldigt nära utbyte med Kustbevakningen i det dagliga arbetet. Men det här ger mig mer insyn i ledningsarbetet vid Kustbevakningen, säger Björn Risinger som även leder HaV:s insynsråd och är ledamot i insynsrådet för SMHI och för Jordbruksverket.

Övriga ledamöter i Kustbevakningens insynsråd är rikskriminalchef Klas Friberg, Helena Lindberg, generaldirektör vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Ann-Catrine Zetterdahl, generaldirektör för Sjöfartsverket, Peter Sandwall, generaldirektör för Försvarsmakten,  Christer Schoug, vd för Sveriges Redareförening samt Rolf Westerström, vd, Sjöräddningssällskapet.

Länk till beslutet


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy