Skip to main content

Taggar

Kattegatt

Skagerrak

Thomas Johansson

Västerhavet

torsk

lax

havsplanering

Hanöbukten

räkfiske

Mats Svensson

utkastförbud

gemensam fiskeripolitik

havsplaneringen

gfp

vild lax

Havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

Björn Risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

Natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

Nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

Havs- och vattenmyndigheten 454 Östersjön 103 havsmiljö 62 HaV 56 Kattegatt 46 Skagerrak 44 Björn Sjöberg 38 Björn Risinger 36 fiske 35 Thomas Johansson 30 vattenmiljö 28 biologisk mångfald 28 Västerhavet 27 torsk 26 miljö 26 biologi 22 Sofia Brockmark 22 fisk 22 Fredrik Nordwall 21 övergödning 20 sill 19 martin rydgren 19 Håkan Carlstrand 19 Locknesjön 18 fiskekvoter 18 Nordsjön 18 miljöövervakning 17 lax 17 Jakob granit 17 Hav & Vatten 16 havsplanering 15 ingemar berglund 15 SLU 15 Bertil Håkansson 14 Gotland 14 Hanöbukten 14 räkfiske 14 miljömål 14 bengt kåmark 14 EU 13 Karin linderholm 13 fiskeripolitik 12 ekosystem 12 vattenkraft 12 Margareta Lundin Unger 12 hållbart fiske 11 Havs- och vattenforum 11 Mats Svensson 11 Öresund 11 vattendrag 11 fiskbestånd 11 ICES 11 vildlax 10 Susanne Viker 10 anna jöborn 10 kalkning 10 patrik persson 10 Blekinge 9 marina skyddade områden 9 skarpsill 9 Östergötland 9 havskräfta 9 vÄTTERN 9 Sjöstjärnan 9 tumlare 8 Karolina Skog 8 Mälaren 8 lena tingström 8 Natura 2000-områden 8 natura 2000 8 Bottniska viken 8 selektiva redskap 8 blå tillväxt 8 marint skräp 8 Bottenhavet 8 fritidsfiske 8 Kalmar 8 erland lettevall 8 Naturvårdsverket 8 gädda 8 Bottenviken 8 Argos 8 makrill 8 främmande arter 8 SKL 7 sjöfart 7 Miljögifter 7 hummer 7 öring 7 Västerbotten 7 Emån 7 dricksvattenförsörjning 7 Niklas egriell 7 västkusten 7 amerikansk hummer 7 Mörrumsån 7 Västra Götaland 7 Sven-Erik Bucht 7 utkastförbud 7 Skåne 7 laxfiske 7 inger dahlgren 7 Isabella Lövin 6 pia ahnlund 6 vattendirektivet 6 Dricksvatten 6 laxbestånd 6 badvatten 6 ålgräsängar 6 havs- och vattenmiljöanslaget 6 marmorkräftan 6 mikroplaster 6 vattenförvaltning 6 yrkesfiske 6 Jönköping 6 kolja 6 marie ingerup 6 ål 6 Stockholm 6 joakim hjelm 6 strömming 6 Kustbevakningen 6 fredrik ljunghager 6 badvattenkvalitet 6 abborre 6 knubbsäl 5 havsmiljödirektivet 5 grundvatten 5 anders skarstedt 5 EU-kommissionen 5 invasiva arter 5 sjöar 5 Stig Thörnqvist 5 biologisk mångfald i rinnande vatten 5 små avlopp 5 främmande invasiva arter 5 regeringsuppdrag 5 Gävleborg 5 fiskereglering 5 ålgräs 5 fiskevård 5 Badplatsen 5 Västra Götalands län 5 Sveriges lantbruksuniversitet 5 LRF 5 Christer larsson 5 lokala vattenvårdsprojekt 5 marin nedskräpning 5 marmorkräfta 5 Vänern 5 Göteborg 5 klimatförändringar 5 Internationella havsforskningsrådet 5 från källa till hav 5 Tjörn 5 EU-bad 5 Hjälmaren 5 SMHI 5 lokalt vattenvårdsarbete 5 lena ek 5 Halland 5 Norrbottens län 5 Göteborgs universitet 5 Sjöfartsverket 5 handredskap 5 Norrbotten 5 Västernorrland 5 strandstädning 4 signalkräfta 4 laxkvot 4 fiskvägar 4 havsöring 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 Lena olsson 4 Öland 4 Karin Wall 4 EU:S ramdirektiv för vatten 4 vattenkraftverk 4 kustfiske 4 märstaån 4 god miljöstatus 4 MSY 4 flodkräftan 4 enskilda avlopp 4 Göta älv 4 vattenbrist 4 Södermanland 4 ekosystemen 4 johanna eriksson 4 Dalälven 4 BAltic Sea Action plan 4 vattenkvalitet 4 Badplatser 4 hotade arter 4 ospar 4 havsbotten 4 Energimyndigheten 4 SIWI 4 Ingen övergödning 4 Thetis 4 Blekinge län 4 förnybar energi 4 mikael krysell 4 Skåne län 4 forskningsfartyg 4 unionsförteckningen 4 utsläpp 4 Gävleborgs län 4 sälar 4 Jakob Bergengren 4 kvoter 4 gös 4 katarina vartia 4 landningsskyldigheten 4 havsplaner 4 ylva engwall 4 miljöfarliga vrak 4 olja 4 qamer chaudhry 4 catarina hedar 4 Västerbottens län 4 Almedalen 4 gemensam fiskeripolitik 4 mimer 4 selektivt fiske 4 maud larsen 4 Kronoberg 3 utkast av räka 3 Offside 3 vandrarmusslan 3 Jämtland 3 christina hallström 3 reglerkraft 3 Bohuslän 3 testeboån 3 vindelälven 3 kustkvoter 3 älv 3 sötvatten 3 utkastförbudet 3 karin hermansson 3 Dalarna 3 ekosystemtjänster 3 Jonas Nilsson 3 lova 3 roxen 3 sjö 3 havs- och vattenmiljö 3 Lilla Middelgrund 3 Fladen 3 bratten 3 johan stål 3 försurning 3 syresättningar av bottnar 3 Kosterhavets nationalpark 3 redskap 3 Levande sjöar och vattendrag 3 Säveån 3 Värmdö kommun 3 trollingfiske 3 jordbruksverket 3 Kalmar län 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 kosterhavet 3 hedströmmen 3 Västerviks kommun 3 God havsmiljö 2020 3 havsmiljöförordningen 3 lennart sorby 3 ålfiske 3 båtbottenfärger 3 öringfiske 3 plastskräp 3 Västmanland 3 syrefria bottnar 3 oljesanering 3 skyddade marina områden 3 gråsäl 3 sälskador 3 grundvattentäkter 3 Britt-Marie Mattsson 3 torskburar 3 torne älv 3 perfluorerade ämnen 3 torskfiske 3 fritidsbåtar 3 spinnspö 3 rödspätta 3 Örebro 3 Havskonferensen 3 glan 3 Offside press 3 LOVA-projekt 3 skrubbskädda 3 Emåförbundet 3 Joacim Johannesson 3 Malin skog 3 grunda havsvikar 3 tillsynsvägledning 3 harr 3 johanna egerup 3 havets barnkammare 3 EU:s fiskeministrar 3 SGU 3 marie berghult 3 ålförvaltningsplan 3 naturreservat 3 Kräftfiske 3 spökgarn 3 avloppsanläggningar 3 ytvatten 3 jens persson 3 fritidsfiskare 3 Agenda 2030 3 havsmiljöanslaget 3 vattenmiljön 3 havsmiljöinstitutet 3 per moksnes 3 Almedalsveckan 3 landningsskyldighet 3 Ingemar Andersson 3 kustkommuner 3 Folkhälsomyndigheten 3 nordhavsräkan 3 våtmarker 3 Åsa Gunnarsson 3 anslag 3 Stora Middelgrund 3 ingemar abrahamsson 3 sik 3 Märsta 2 fiskefartyg 2 västra beståndet 2 fiskelagen 2 Polen 2 fosfor 2 anton halldén 2 erik årnfelt 2 bevattningsförbud 2 rådgivning 2 Hallands län 2 jan schmidtbauer crona 2 ospar-kommissionen 2 barlastvatten 2 Litauen 2 nordostatlanten 2 jens olsson 2 riksintresse 2 mikroplast 2 jarl engquist 2 EU:s havsmiljödirektiv 2 kusträddare 2 martin karlsson 2 länsstyrelsen 2 oljeutsläpp 2 havsförsurning 2 levande hav 2 laxfällor 2 ostkusten 2 odlad lax 2 röding 2 vandringshinder 2 restaurering av vattendrag 2 Ingela Isaksson 2 Estland 2 realtidsstängning av fisk 2 malin wilhelmsson 2 Peter Thomson 2 malin hemmingsson 2 Svenska kraftnät 2 havsplaneringen 2 vattenresurser 2 våtmark 2 tullstorpsåprojektet 2 rickleån 2 Vattensverige 2 havs- och vattenforum 2013 2 bakterier 2 Egentliga Östersjön 2 Svenska Publishing-Priset 2 Smögen 2 utvärdering 2 laxförvaltning 2 läkemedelsrester 2 ulrika stensdotter blomberg 2 Värmdö 2 eu:s ministerråd 2 selektiva fiskeredskap 2 vattenbruk 2 Danmark 2 vattenkraften 2 vattentäkter 2 Ascobans 2 gunilla ejdung 2 Norge 2 Höga Kusten 2 gunnar johnsson 2 småvalar 2 havsförvaltning 2 Smögens fiskauktion 2 bidrag 2 havsmiljön 2 Chalmers 2 monica blidner 2 dricksvattentäkter 2 bohuskusten 2 Helcom 2 mårten gustafsson 2 vrak 2 malin aarsrud 2 anneli harlén 2 clas magnusson 2 Örebro län 2 Kristineberg 2 Kalmarsund 2 kraftverk 2 balticstern 2 Fredrik Lindgren 2 Uppsala 2 Svenskt Vatten 2 Karin bjerner 2 göta kanal 2 skydda vildlax 2 syresättning 2 Klarälven 2 kameraövervakning 2 himleån 2 miljöprövning 2 havstensfjorden 2 Världsbanken 2 european maritime day 2 piggvar 2 LOVA-bidrag 2 kågeälven 2 hållbar vattenkraft 2 maria damanaki 2 hummerfiske 2 flodkräfta 2 båtbottentvättning 2 vild lax 2 Kristianstad 2 förvaltningsplan för torsk 2 syresättning av djupvatten 2 Kvädöfjärden 2 EU-projekt 2 miljödepartementet 2 säveåprojektet 2 Anna Linusson 2 havsbaserad vindkraft 2 digitalisering av djupdata 2 klimat 2 vitfisk 2 hedefors 2 fiskvandring 2 vattenvård 2 Mats Ivarsson 2 vindkraft 2 vattenfrågor 2 avloppsvatten 2 realtidsstängning 2 realtidsstängning i skagerrak 2 tac 2 berit pettersson 2 algblomning 2 Umeå Universitet 2 reningsverk 2 bolmen 2 Atlanten 2 SEI 2 elproduktion 2 Uppsala län 2 ministerrådet 2 kusträddardagen 2 Stockholms län 2 trålfiske 2 dumpning 2 Värmland 2 båtbottentvätt 2 räka 2 Tyskland 2 ReBorn 2 fiskeregler 2 undersökningsfartyg 2 side scan sonar 2 dumpning av muddermassor 2 Umeälven 2 havsforskning 2 vattenskoter 2 knivsta 2 matilda ernkrans 2 havsmiljöforskning 2 gfp 2 Hudiksvalls kommun 2 muddermassor 2 sillfiske 2 hummerregler 2 klimatförändring 2 miljöminister 2 Sportfiskarna 2 eu-fiske 2 Visa alla taggar
HaV föreslår miljöregler för fisk

HaV föreslår miljöregler för fisk

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2012 07:31 CEST

I juli införde Havs- och vattenmyndigheten så kallade miljökvalitetsnormer för att uppnå god miljöstatus i Sveriges hav. Nu föreslås även normer för att skydda fisk. - Syftet är att på sikt få fram åtgärder så att fisket inte skadar ekosystemen, att få in ett ökat miljötänkande i fiskeregleringen, säger Malin Aarsrud, utredare på enheten för havsförvaltning på HaV.

HaV inför nya miljöregler för Sveriges hav

HaV inför nya miljöregler för Sveriges hav

Pressmeddelanden   •   Jul 13, 2012 09:46 CEST

15 juli inför Havs- och vattenmyndigheten, HaV, bestämmelser för att nå en god miljöstatus i de svenska delarna av Nordsjön och Östersjön. - Sverige får nu en strategi för att uppnå en god havsmiljö, ett arbete som måste ske i samordning med andra EU-länder för att vi ska lyckas. Därför är det mycket bra att vi nu utgår från samma mål, säger Bertil Håkansson chef för Havsförvaltningsenheten.

Dålig havsmiljö dyrt för samhället

Dålig havsmiljö dyrt för samhället

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2012 10:40 CET

I dag presenterar Havs- och vattenmyndigheten sitt förslag ”God havsmiljö 2020”. Det innehåller bland annat en analys av hur Östersjön och Nordsjön mår och vilken social och ekonomisk nytta en god havsmiljö ger. Förslaget, som består av två delrapporter och förslag till föreskrifter, är led i genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv och skickas nu på remiss till ett 80-tal instanser.