Skip to main content

En gemensam syn på stadens ljud

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 08:30 CEST

Pressmeddelande från stadsledningsförvaltningen

Välkommen till paneldiskussion om stadens ljud i Öresundshuset i Almedalen tisdagen 2 juli. Om de möjligheter och utmaningar för ett hållbart bostadsbyggande i den förtätade staden som flera svenska städer står inför.

Just nu pågår ett flertal stora stadsförnyelseprojekt i gamla hamn- och industriområden i våra svenska städer. Buller är en uppmärksammad fråga eftersom den har en stark koppling till önskemålet om att öka bostadsbyggandet, minska miljöbelastningen och hushålla med våra resurser genom att ta tillvara outnyttjade ytor inom stadsgränsen. För att kunna förtäta våra städer krävs det en översyn av riktlinjerna för buller.

Helsingborgs stad har samarbetat med städerna Stockholm, Göteborg och Malmö i projektet Stadens ljud. Projektet har analyserat problembilden kring planering av bostäder intill hamnverksamhet, jämfört med europeiska hamnstäder och har utarbetat förslag till ett mer nyanserat förhållningssätt till industrirelaterat buller.

– Vi hoppas att den presenterade slutrapporten kan bidra till pågående bullerutredningar och de statliga verkens vägledning för hållbar stadsutveckling och ljudkvalitet, säger Malin Rizell, projektledare för Stadens ljud i Helsingborgs stad.

Paneldiskussionen arrangeras i Öresundshuset, där Helsingborgs stad är en av flera aktörer. Deltagarna i panelen får lämna synpunkter på slutsatserna utifrån sina respektive områden, såsom hälsa, exploatering, hamnverksamhet och lagrum.

– Målsättningen med paneldiskussionen är att trots att vi har olika utgångspunkter är vi alla i behov av en mer samordnad stat som ger vägledning kring hur vi kan förtäta våra städer och uppnå våra miljömål och samtidigt stödja hamnverksamhet som har stor betydelse för näringslivet och flödet av gods och varor, säger Anna Jähnke, (M) kommunalråd i Helsingborgs stad

Medverkande:
Lydia Cappolichio (moderator), Malin Rizell, projektledare för Stadens ljud, Helsingborgs stad, Anna Jähnke, kommunalråd (M) Helsingborgs stad,  Katarina Pelin, förvaltningschef, Malmö stad, Gun Rudeberg, bolagsjurist, Stockholms hamnar och Mattias Lundgren, vd, NCC.

Tid och plats: Tisdagen 2 juli 10.00-11.00 Öresundshuset, Hästgatan 1, vid Donners plats

Läs mer:
Mer information om veckans program i Öresundshuset finns på www.oresundshuset.nu eller på Facebook, Twitter, Bambuser och Youtube under vinjetten Oresundshuset. Seminariet livesänds så att även de som inte är på plats i Almedalen kan ta del av det: http://bambuser.com/channel/Oresundshuset

Kontakt:
Birgitta Darrell, kommunikationsdirektör, Helsingborgs stad: +46 73-231 17 78 birgitta.darrell@helsingborg.se
Malin Rizell, översiktsplanarkitekt, Helsingborgs stad, +46 73-231 12 68 malin.rizell@helsingborg.se