Skip to main content

Fler behöriga lärare i den kommunala skolan, Kunskapsstaden Helsingborg

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2012 16:45 CEST

I rapporten Öppna jämförelser för grundskolan 2011 gjord av SKL ligger Helsingborgs grundskolor förhållandevis lågt i landet när det gäller behöriga lärare, men med ett något förbättrat resultat jämfört med förra årets resultat. Resultaten gäller för samtliga grundskolor i Helsingborg, dvs. både fristående och kommunala.

Enligt rapporten är 82.3 % av lärarna på grundskolorna i Helsingborg behöriga. Helsingborg hamnar då på rankning 237 i landet, jämfört med förra årets rankning 256.  Det redovisade värdet är ett medelvärde för de kommunala och fristående verksamheterna, till vilket de kommunala bidrar med en högre andel behörig personal. Enligt Skolverket statistik har de fristående 77% behöriga lärare medan Kunskapsstaden Helsingborg (de kommunala skolorna) har 85,5 % behöriga lärare.

-       Vi ska kunna erbjuda en verksamhet med behöriga pedagoger, det är ett av våra löften till barn, elever och föräldrar i Kunskapsstaden Helsingborg. Här kommer vi att fortsätta med inventering av pedagogernas kompetens och vid anställning medvetet rekrytera behörig personal, berättar Ing-Marie Rundwall, utbildningsdirektör för skol- och fritidsförvaltningen.

I samband med regeringens krav på lärarlegitimation startade skol- och fritidsförvaltningen ett arbete i syfte att utifrån kunskap om vilken behörighet som finns i verksamheten skapa underlag för fortsatt kompetensförsörjning och personalplanering för Kunskapsstaden Helsingborg.

-       Genom satsningen kommer vi i god tid ha koll på vilka luckor som finns t.ex. i vissa ämnen eller årskurser. Det ger oss möjligheter att planera för vilka kompetenssatsningar och övriga insatser som behövs för att vi ska få behörig personal i våra kommunala skolor, berättar Ing-Marie Rundwall vidare.

SKL, Sveriges kommuner och landsting, släpper rapporten Öppna jämförelser en gång om året. I rapporten tittar man på Sveriges samtliga grundskolor utifrån resultat, resurser och attityder. Rapporten är tillsammans med kvalitetsuppföljning och attitydundersökningar viktiga verktyg för kommunernas arbete med att utveckla och förbättra sina skolor.

För mer information kontakta:
Ing-Marie Rundwall, utbildningsdirektör skol- och fritidsförvaltningen Helsingborgs stad
042-10 54 67
Lars-Göran Nordh, HR-chef skol- och fritidsförvaltningen Helsingborgs stad
042-10 47 36