Skip to main content

Helsingborgs stad säger upp avtalet med boendeentreprenör

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 10:58 CEST

Socialnämnden i Helsingborgs stad säger med omedelbar verkan upp upphandlingsavtalet med Frösunda LSS AB, som skulle ha tagit över driften av 3 LSS-boenden för psykiskt funktionsnedsatta måndagen den 1 oktober. Socialstyrelsen godkände inte Frösundas ansökningar om att få driva verksamheterna och därmed kan inte Frösunda fullgöra sina åtaganden i kontraktet.

 

Helsingborgs stad tar nu över driften av boendena tills vidare. Övertagandet inleddes direkt vid månadsskiftet, när avtalet med den tidigare entreprenören Attendo löpte ut och det stod klart att socialstyrelsen bara dagarna innan hade gett Frösunda avslag på sina ansökningar.

– Det är olyckligt att den här situationen har uppstått. Vi ser Frösunda som en seriös samarbetspartner, men utan socialstyrelsens godkännande har vi inget annat val än att bryta avtalet, säger socialnämndens ordförande Anders Lundström (KD).

För att bedriva boendeverksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) måste varje entreprenör ha tillstånd från socialstyrelsen. I sina beslut från den 25 september anmärker socialstyrelsen på de bemanningsplaner som Frösunda hade lämnat in, i förhållande till lagstiftningen. Bedömningen utgår från de specifika verksamheterna på boendena vid Karlsgatan, Stenkretsgatan och Narcissgatan.

 

Anders Lundström (KD), ordförande socialnämnden
Tel: 042-10 49 08, 070-210 49 92
E-post: anders.lundstrom@helsingborg.se               

Maria Ward (S), vice ordförande socialnämnden
Tel: 042-10 68 95, 073-231 59 03
E-post: maria.ward@helsingborg.se

Göran Jönsson, socialchef
Tel: 042-10 64 92, 070-550 00 08
E-post: goran.jonsson@helsingborg.se

Bifogade filer

PDF-dokument