Skip to main content

Tillgänglighetsanpassad led kompletterar Kullaleden

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2014 13:30 CEST

Tillsammans med Höganäs kommun inviger Helsingborgs stad lördag 20 september en tillgänglighetsanpassad led i anslutning till Kullaleden. Leden, som fått namnet Kulla Rulla, är 30 kilometer lång och sträcker sig till hälften längs kusten mellan Mölle och Lerberget och till hälften ute i odlingslandskapet mellan Höganäs och Kattarp.

Satsningen på leden har gjorts inom ramen för ett samarbetsprojekt för integration och tillgänglighet som heter Kom med!. Helsingborg deltar i projektet tillsammans med Höganäs kommun och ett antal handikapporganisationer.

- Det är ovanligt med så långa leder för rörelsehindrade, särskilt med en anslutande tågstation. Kopplingen till Kullaleden är också en kvalitet. Vi hoppas till exempel att den ska bli ett inslag i det internationella vandringseventet Eurorando, som hålls i Helsingborg år 2016, säger Linda Hellberg, naturvårdare på stadsbyggnadsförvaltningen.

Mellan Kattarp och Mölle går det att ta sig fram på den gamla banvallen genom odlingslandskap, byar och naturreservat. Sedan järnvägen lades ner har det gått att både gå, cykla och rida här. Det som är nytt inom projektet är en allmän upprustning och tillgänglighetsanpassning av sträckan.

Leden är en del av Skåneleden och sträcker sig till hälften längs kusten mellan Mölle och Lerberget och till hälften i odlingslandskapet mellan Höganäs och Kattarp. Dessutom finns en lite tuffare sträcka på ungefär 2,5 kilometer från Revet i Jonstorp till Stenbrottet vid Svanshall.

För Helsingborgs del innebär projektet att vi rustar upp och tillgänglighetsanpassar den del av banvallen som ligger inom vår kommun, från Kattarp till Svedberga kulle. Med handikapporganisationernas hjälp förbättrar vi underlaget på själva stigen, så att det utan problem går att ta sig fram även i rullstol. Vi förbättrar även skyltningen. Dessutom röjer vi kring de gamla tågstationerna i Västraby och Stureholm och ställer iordning rastplatser med nya och tillgänglighetsanpassade bänkar och bord.

Invigning lördag 20 september
Leden Kulla Rulla invigs klockan 18:00 lördag 20 september under Höganäs Kulturnatt, mellan Restaurang Bryggan och Hamnkontoret. Samling klockan 16:30 vid rastplatsen strax norr om Örestrands vandrarhem för vandring klockan 17:00 mot invigningsplatsen.

För information kontakta:
Linda Hellberg, naturvårdare på stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 58 73, e-post: linda.hellberg2@helsingborg.se


Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.