Skip to main content

Avtal med indiskt universitet ger unika möjligheter till samverkan

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 14:36 CEST

Dr. Vijay Bedekar, styrelseordförande för VPM Thane i Indien och Leif Larsson, rektor för Högskolan i Skövde, undertecknar avtalet mellan de båda lärosätena.

Högskolan i Skövde och Vidya Prasarak Mandal College i Thane i Indien har undertecknat ett avtal om samarbete inom biomedicin och cell- och molekylärbiologi. Avtalet undertecknades på fredagen av Leif Larsson, rektor vid Högskolan i Skövde och två representanter från det indiska universitetet.

Leif Larsson har tidigare i år besökt det indiska universitetet tillsammans med lärare vid Institutionen för vård och natur. Vid besöket undertecknades ett övergripande samarbetsavtal under högtidliga former i närvaro av ett hundratal personer och stor uppslutning från lokala medier i Indien. Därefter har ett mer detaljerat avtal utformats. Detta avtal undertecknades i Skövde på fredagen.

Unikt avtal
Avtalet är unikt i sitt slag eftersom det ger Högskolan i Skövde möjlighet både att ta emot indiska studenter och att bedriva utbildning i Indien. De indiska studenter som vill läsa en utbildning vid Högskolan i Skövde inom cell- och molekylärbiologi eller biomedicin kommer att kunna läsa de första två åren i Indien och det tredje året i Skövde. På sikt hoppas man också kunna skicka studenter från Skövde till VPM Thane i Indien.

Skövde står för kvaliteten
Under det första året är de indiska studenterna registrerade på VPM Thane i Indien, men Högskolan i Skövde står för kvalitetssäkringen och kommer till exempel både att utforma och rätta tentor. Lärare från Högskolan i Skövde kommer också i ett inledningsskede periodvis att finnas på plats i Indien.

På distans
Under det andra året läser studenterna i Indien men är registrerade på Högskolan i Skövde. Utbildningen sker då på distans med hjälp av stödlärare i Indien. Högskolan i Skövde utformar och ansvarar för distanskurserna.

Kan söka vidare
De studenter som klarar de båda första åren, kommer att kunna studera det tredje året på plats i Skövde. Examen kommer att utfärdas av Högskolan i Skövde. Efter examen kan studenterna i konkurrens med andra söka till antingen en ettårig magisterutbildning eller en tvåårig masterutbildning.

Jämnare kvalitet
Redan i höst kan de första studenterna läsa enligt denna modell. Man räknar med att kunna ta in 20 studenter i ett inledningsskede.
- På det här sättet hoppas vi få en jämnare kvalitet på våra studenter. De hinner vänja sig vid vår pedagogik och vårt sätt att undervisa innan de kommer hit och vi hoppas att vi på så vis får fler studenter som fullföljer sina studier. Det är också ett bra sätt att bibehålla hög kvalitet på våra kurser, säger Kjell-Ove Holmström, universitetslektor vid Högskolan i Skövde och initiativtagare till projektet.

Multinationella högskolor
- Eftersom vår ekonomi är global och företagen blir allt mer multinationella är det viktigt att vi i högskolevärden etablerar starka internationella samarbeten. Det är därför oerhört glädjande att vi fått till detta avtal med ett indiskt lärosäte. I ett första skede är samarbetet fokuserat på biomedicin och cell- och molekylärbiologi men jag ser stora möjligheter till ett vidgat samarbete i nästa steg, säger Leif Larsson, rektor vid Högskolan i Skövde.

Mer information kontakta:
Leif Larsson tfn 0733-74 24 01
Kjell-Ove Holmströn tfn 0500-44 86 15

Presskontakt:
Kristna Appelqvist tfn 0500-44 80 24

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.