Skip to main content

Brist på datavetare möts med nya utbildningar

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2011 09:16 CET

En ny rapport förutspår brist på datavetare i Sverige om fem år. I linje med detta förändrar Högskolan i Skövde sitt utbildningsutbud. Den datavetenskapliga utbildningen inriktas mer mot yrkesrollen som systemutvecklare. Samtidigt startar Högskolan i Skövde två nya systemvetarprogram.

Enligt en rapport från SACO blir det snart brist på datavetare i Sverige. Arbetsgivarna kommer framförallt att behöva datavetare med branschkunskap och affärsförståelse. Samma rapport anger att arbetsmarknaden för systemvetare också ser fortsatt bra ut och att det kan uppstå en brist på erfarna systemvetare.

Högskolan i Skövde möter nu behovet hos arbetsmarknaden genom att starta två nya systemvetarutbildningar och revidera sin datavetenskapliga utbildning.

Starkare yrkesroll
Högskolan i Skövdes nya systemvetarutbildningar heter Systemvetenskap inriktning Business Intelligence och Systemvetenskap inriktning Enterprise Information Management.

Utbildningarna ger studenterna en bred allmän kunskap inom systemutveckling och följer till stora delar samma utbildningsplan. Men när studenterna på det ena programmet läser ekonomistyrning, kurser i informationslagring och Business Intelligence-lösningar, tar studenterna på det andra programmet kurser i informationssäkerhet och IT-systemens möjligheter att hantera och förädla viktig information i företag.

Samtidigt som de nya utbildningarna startar förnyas också Högskolan i Skövdes väl etablerade datavetenskapliga utbildning. Målet med revideringen är att utbildningen ska göra studenterna än mer attraktiva för en arbetsmarknad där kunskaper inom systemutveckling blir allt mer central.

Nära forskning
De tre aktuella utbildningsprogrammen vid Högskolan i Skövde tar emot sina första studenter höstterminen 2012. Utbildningarna är treåriga och studenterna kommer att nå arbetsmarknaden våren 2015. Studenterna har också möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå vid Högskolan när de har tagit sin grundläggande examen.

Högskolan i Skövde har redan idag en stark profilering mot informationsteknologi. Lärosätet har bland annat rätt att examinera doktorer på området.

För ytterligare information kontakta:
Gunnar Mathiason när det gäller den datavetenskapliga utbildningen, tel. 0500-44 83 50

Christian Lennerholt när det gäller de systemvetenskapliga utbildningarna, tel. 0500-44 89 35

Du kan också besöka Högskolan i Skövdes monter på SACOmässan i Älvsjö, den 1-2-december 2011. Monternumret är C06:03

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera