Skip to main content

Spelifiera för att få unga hemmasittare i sysselsättning

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2017 07:00 CEST

Katrin Dannberg, projektledare och Jimmy Andersson, forskningsassistent berättar mer om projektet och resultatet under slutseminariet.

131 500 ungdomar är idag så kallade hemmasittare i Sverige – det vill säga ungdomar som varken arbetar eller studerar. För många unga är spelvärlden en tillflyktsort när det andra i livet inte går så bra. Det finns en drivkraft i spel, alltifrån att utarbeta strategier, bli bättre på språk och stärka självkänslan när man gör något bra. Den drivkraften har förstudieprojektet "Spel om etableringsverktyg" tittat på hur man kan använda för att få spelintresserade unga hemmasittare att avsluta sina studier eller komma i arbete. Projektet är finansierat av Europeiska socialfonden och ingår i Högskolan i Skövdes forskning kring Serious Games.

Slutseminarium 21 september

Den 21 september kl. 10-15 presenterar projektgruppen, som arbetar vid dataspelsutbildningarna på Högskolan i Skövde, förstudien "Spel som etableringsverktyg" och resultatet: etableringsverktyget "Studio Ludum" (latin för spel och lek). En viktig målsättning för förstudieprojeket är att den mynnar ut i en genomförbar studie- eller arbetsmarknadsinsats som är relevant för målgruppen och andra intressenter.

Slutseminariets webbsida

Välkommen till konferenssalen Magnolian, som ligger i  Växthuset i anslutning till Gothia Science Park.

Mer information

Kontakta Jimmy Andersson, 0500-448860 eller jimmy.andersson@his.se.

Korta fakta om förstudien Spel som etableringsverktyg

Projektets webbsidor

Syfte

Ta tillvara på ungas spelintresse för att stimulera dem till att återuppta studier eller för att komma närmare arbetsmarknaden.

Målgrupp

Spel, spelteknik och spelkultur-intresserade tjejer och killar (15 – 24 år). Ungdomar som har kapacitet att delta i en verksamhet utanför hemmet. Ungdomar som har en önskan att gå klart skolan och/eller närma sig arbetsmarknaden.

Mål

Att arbeta fram en plan för ett genomförandeprojekt. Efter att förstudien är avslutad är målet att söka medel för att treårigt projekt där vi får möjlighet att genomföra och utvärdera våra metodförslag. 

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera