Skip to main content

30 000 niondeklassare riskerar skador på hjärtat genom rökning

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 08:01 CEST

Bland Sveriges niondeklassare röker fler än var fjärde tjej och var femte kille. Det motsvarar fler än 30 000 femtonåringar. Detta trots att tobaksrökning är den enskilt största riskfaktorn för sjukdomar i lungor, hjärta och kärl. Hjärt-Lungfonden visar i en ny publikation på riskerna med tobak och hur tobaksanvändning påverkar hjärta och kärl.

Det totala antalet rökare har minskat de senaste åren, men fortfarande börjar många unga röka varje år. Bland Sveriges niondeklassare röker 28 procent av tjejerna och 22 procent av killarna, motsvarande 17 000 tjejer och 14 000 killar. Av dessa röker 11 procent av tjejerna och 8 procent av killarna varje dag eller nästan varje dag, enligt statistik från CAN.

- Det är oroväckande att så många unga röker. Av erfarenhet vet vi att vanor som etableras i unga år är svåra att bli av med. Vi vet också att rökning är en av de största riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Att tobaksrökning bland annat ökar risken för lungcancer och KOL är känt, men vad färre vet är att rökningen också påverkar hjärtat. Nikotinet i tobaken höjer blodtrycket och ökar även risken för blodpropp. Tobaksrök kan påskynda återförfettning som i sin tur kan leda till bland annat kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke. Den som röker fördubblar också risken att drabbas av typ 2-diabetes.

Av alla livsstilsfaktorer ger rökstopp snabbast resultat. Redan efter ett dygn minskar risken för att drabbas av hjärtinfarkt. Efter sex månader har skadorna i blodkärlen börjat repareras och risken för blodpropp har minskat. Efter ett år har risken för hjärtinfarkt halverats.

Länkar: Hjärt-Lungfondens temaskrift om tobak hittar du här.

Faktaruta: Tobak och hjärtsjukdom

För mer information, kontakta gärna:
Ulrica Klettner, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 34,
ulrica.klettner@hjart-lungfonden.se

Källa till statistik kring skolelevers rökning: CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN Rapport 114 om Skolelevers drogvanor 2008, av Thomas Hvitfeldt och Siri Nyström. www.can.se

Faktaruta:

Tobak och hjärtsjukdom

  • Största riskfaktorn. Rökning är den absolut största riskfaktorn för skador på hjärta och kärl.
  • Nikotin höjer blodtrycket. Nikotinet i tobaken höjer blodtrycket och ökar pulsen. Det gör också att blodplättarna lättare klumpar ihop sig, vilket ökar risken för blodpropp.
  • Riskerar hjärtinfarkt. Den som röker ett paket cigaretter om dagen löper fem gånger högre risk att få hjärtinfarkt före femtio års ålder än den som inte röker.
  • Riskerar stroke. Risken att drabbas av stroke är tre gånger högre om man röker ett paket cigaretter om dagen.
  • Hälften dör. Av alla som röker länge kommer hälften att dö på grund av sin rökning.
  • Dör tio år tidigare. En rökares liv är i snitt tio år kortare än andras och den som röker drabbas också av sjukdomar sju till åtta år tidigare än den som inte röker.