Skip to main content

Åtta av tio svenskar har inte skrivit testamente

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 13:15 CET

Tre av tio svenskar kan tänka sig att testamentera tillgångar till en ideell organisation, men åtta av tio har inte ens upprättat ett testamente. Och av de som har skrivit testamente är det endast fem procent som låter delar av arvet gå till en ideell organisation. Det visar en undersökning från Synovate.

– När man upprättar sitt testamente är det viktigt att först tänka på nära och kära, därefter kan man fundera över att ge en testamentsgåva till ideella ändamål. Hur mycket man väljer att testamentera beror ofta på vilken livssituation man befinner sig i, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Tre av tio svenskar, 28 procent, uppger att de kan tänka sig att testamentera tillgångar till en ideell organisation, men endast två av tio, 18 procent, har upprättat ett testamente. Av de som har upprättat ett testamente uppger fem procent att de har testamenterat tillgångar till en ideell organisation.

Hjärt-Lungfonden bekostar merparten av den oberoende forskningen kring hjärt-kärlsjukdom i Sverige och de forskningsmedel som Hjärt-Lungfonden delar ut kommer från gåvor från privatpersoner och företag. En del av pengarna är just testamentsgåvor från privatpersoner.


– Varje testamentsgåva är mycket värdefull och bidrar till forskning som kan lösa gåtorna kring hjärt-kärlsjukdom. En del väljer att testamentera hela sin kvarlåtenskap, andra ger bort delar av den eller kanske ett föremål, säger Staffan Josephson.

I år delar Hjärt-Lungfonden ut cirka 153 miljoner kronor till forskning kring hjärtan och lungor. Trots att det är en rekordstor summa räcker pengarna bara till en bråkdel av det forskarna söker i stöd, totalt cirka en miljard kronor årligen. Målet är att varje år samla in minst 250 miljoner kronor, för att bland annat kunna nå målet att halvera dödsfallen i akut hjärtinfarkt.

Hjärt-Lungfonden tillhandahåller en handledning för att skriva testamente.

Länk: Hjärt-Lungfondens handledning för att skriva testamente
Bilaga: Checklista för testamenten (se nedan)

Undersökningen ”Allmänheten om testamenten” genomfördes bland 1 000 svenskar av Synovate på uppdrag av FRII, i augusti 2008.

För mer information, kontakta gärna:

Ulrica Klettner, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 34,
ulrica.klettner@hjart-lungfonden.se


Bilaga

Checklista för testamenten

Lista tillgångarna. När du ska upprätta ditt testamente bör du förbereda dig genom att i lugn och ro upprätta en lista över det du äger, där du försöker att uppskatta värdet av dina tillgångar i pengar.

Skapa en användbar förteckning. Att upprätta en förteckning kan ta sin tid, men du kan ha användning av listan också i andra sammanhang, till exempel om du råkar ut för brand eller stöld och vänder dig till ditt försäkringsbolag.

Tänk igenom din livssituation. För den som har familj eller vänner är det viktigt att först tänka på nära och kära. Därefter kan man vidga kretsen av förmånstagare med att inkludera en gåva för ideella ändamål.

Vittnen krävs. Ett testamente ska bevittnas av två personer.

- Vittnena behöver vara närvarande när du skriver under. Vittnena behöver inte veta vad som står i testamentet, bara att det är ett testamente de bevittnar.

- Vittnena ska intyga att personen som undertecknar testamentet är ”vid sina sinnens fulla bruk”.

- Vittnena ska vara äldre än 15 år och får inte själva vara nära släkt eller förmånstagare i ditt testamente.

- Vittnena ska intyga att det är testatorn själv som skriver under och de ska närvara samtidigt. Därefter ska de själva skriva under, det vill säga bevittna.


Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se