Skip to main content

Adamo och Dinkelspiel huvudmän för Hjärt-Lungfonden

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 08:23 CEST

Tre nya huvudmän har utsetts på Hjärt-Lungfondens årliga medlemsmöte: Amelia Adamo, publisher, Tom Dinkelspiel, styrelseordförande Öhman och Ewa Eriksson, företagare.

– Huvudmännen är viktiga ambassadörer för Hjärt-Lungfonden och det arbete vi bedriver. Våra nya huvudmän kompletterar vår befintliga styrka med kontaktnät inom näringsliv och kommunikation, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Huvudmännen är totalt 50 till antalet och utses av medlemmarna vid Hjärt-Lungfondens årliga medlemsmöte. Mandatperioden är fem år med möjlighet till omval. Det årliga huvudmannamötet är Hjärt-Lungfondens högsta beslutande organ och äger rum på våren. Vid mötet utser huvudmännen Hjärt-Lungfondens styrelse.

Bland Hjärt-Lungfondens huvudmän finns också Elisabeth Tarras-Wahlberg, tidigare informationschef vid Kungliga hovstaterna, Nina Rehnqvist, direktör i Statens beredning för medicinsk utvärdering, Mai-Lis Hellénius, professor i kardiovaskulär prevention vid Karolinska Institutet och Anneli Alhanko, prima ballerina assoluta.

Fakta om de nyvalda huvudmännen

Amelia Adamo, publisher, styrelseledamot i KappAhl, startade tidningarna Amelia, Tara och M-Magasin och har tidigare varit featurechef på Aftonbladet.

Tom Dinkelspiel, styrelseordförande Öhman, är utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och har ett hjärtsjukt barn.

Ewa Eriksson har egna erfarenheter som drabbad och anhörig (har själv haft en hjärtinfarkt och hennes man en stroke), driver eget företag samt har lång erfarenhet av och ett djupt engagemang för Hjärt-Lungfondens frågor.

Bildlänkar:

Amelia Adamo, ny huvudman för Hjärt-Lungfonden

Tom Dinkelspiel, ny huvudman för Hjärt-Lungfonden

För mer information, kontakta gärna: Anna Sjödin, presskontakt
Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Så bidrar man till forskningen:

- Sätt in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7

 - Skänk via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se

- Bli jubileumsgivare på www.hjart-lungfonden.se/jubileum

- Ring in din gåva på telefon 0200-89 19 00

- Sms:a HJÄRTA till 72 901, så går 50 kronor till forskningen

Mer från Hjärt-Lungfonden:

- Gilla oss på Facebook

- Följ oss på Twitter

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se