Skip to main content

Anti-inflammatorisk behandling av åderförkalkning och hjärtinfarkt

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2005 08:30 CET

En ny studie med stöd av av Hjärt-lungfonden visar att anti-inflammatoriska läkemedel som hämmar effekterna av så kallade leukotriener skulle kunna användas i behandlingen av hjärt-kärl-sjukdomar. Leukotriener är inflammationsmediatorer som bildas lokalt av bland annat immunförsvarets celler, och läkemedel som hämmar leukotriener används nu vid behandling av astma.

I studien, som publiceras denna vecka i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) visar den svenska forskargruppen, som leds av professor Göran K. Hansson på Karolinska Institutet, att receptorn för leukotrien B4 återfinns i åderförkalkade artärer. Aktivering av receptorn stimulerar mobilisering och tillväxt av glatta muskelceller i kärlväggen, en reaktion som är typisk vid tidiga stadier av åderförkalkning och efter kranskärlsinterventioner hos till exempel patienter med hjärtinfarkt.

– Att behandla patienter med anti-leukotriener efter ballongvidgning av kranskärl skulle i framtiden kunna vara en helt ny princip för att undvika att blodkärlet täpps till igen, säger Magnus Bäck, läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, som utfört studien.

Referens Bäck M, Bu D, Bränström R, Sheikine Y, Yan ZQ and Hansson GK. "Leukotriene B4 signaling trough NF-KB-dependent BLT1 receptors on vascular smooth muscle cells in atherosclerosis and intimal hyperplasia." Proc Natl Acad Sci USA 2005, in press November 14, 2005

Kontakt Dr Magnus Bäck, Centrum för Molekulär Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Tel: 08 - 51 77 16 41; mobil: 070-767 74 70; fax: 08 - 31 31 47; e-mail: Magnus.Back@cmm.ki.se

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se