Skip to main content

Blekingeforskare får 400 000 av Hjärt-Lungfonden

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 15:36 CET

Blekingeforskare får 400 000 av Hjärt-Lungfonden 2009-12-15

Docent Kerstin Ström vid Blekingesjukhuset i Karlskrona får 400 000 kronor i forskningsstöd av Hjärt-Lungfonden. Totalt delar Hjärt-Lungfonden i år ut 153 miljoner kronor till forskare över hela landet.

Docent Kerstin Ström får forskningsstöd för att närmare studera sambandet mellan hjärt-kärlsjukdom och lungsjukdomen KOL. Tanken är bland annat att kartlägga om det finns risk för framtida hjärt-kärlsjukdom eller KOL hos de 65-åriga män i Blekinge som besöker sjukvården för att göra ultraljudsundersökning av stora kroppspulsådern.

Målet med forskningen är att på sikt hitta bättre diagnostik och förebyggande behandling som kan minska sjukligheten i stroke, hjärtsvikt, kärlsjukdom, åderförfettningssjukdomar och KOL.

Hjärt-Lungfonden kan tack vare framgångsrik insamling under året nu dela ut 153 miljoner kronor till landets ledande hjärt-, kärl- och lungforskare. Det är en ökning med 13 miljoner kronor jämfört med förra året. Pengarna går till forskning som ska rädda liv och ge bättre behandlingar för dem som drabbas av bland annat hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och KOL.

– Forskarna försöker hela tiden hitta nya metoder för att förebygga och behandla de här svåra sjukdomarna och forskningsstödet från Hjärt-Lungfonden ökar avsevärt chanserna att de ska lyckas, säger Staffan Josephson, Hjärt-Lungfondens generalsekreterare.

Hjärt-Lungfonden är den största finansiären av oberoende hjärt- och lungforskning i Sverige. Fondens mål är att samla in minst 250 miljoner kronor varje år. I år sökte forskare mer än en miljard kronor i forskningsstöd från Hjärt-Lungfonden.

För mer information, kontakta gärna: Ulrica Klettner, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 34, ulrica.klettner@hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se