Skip to main content

Bukowskis genomför sin första nätauktion till förmån för Hjärt-Lungfonden

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 09:43 CET

Den här veckan gör Bukowskis för första gången en nätbaserad auktion till förmån för en välgörenhetsorganisation. Personliga golftips från Annika Sörenstam, flygning i Gripensimulator och kafferep med Leila Lindholm är några objekt som auktioneras ut till förmån för Hjärt-Lungfonden och de tusen barn som föds med hjärtfel varje år.

Under februari pågår Alla barnhjärtans månad. Hjärt-Lungfonden sätter fokus på de tusen barn i Sverige som föds med hjärtfel varje år och har som mål att samla in tio miljoner kronor till forskning som kan ge dem ett bättre och längre liv. I samband med det genomför Bukowskis för första gången en välgörenhetsauktion på nätet, för att stötta Hjärt-Lungfondens insamling.

- Normalt arbetar vi med konst och konstföremål, men nu vill vi gärna stötta Hjärt-Lungfondens goda syfte att hjälpa barn med hjärtfel. Vi känner starkt för ändamålet och kan vi på detta sätt bidra till att hjälpa sjuka barn är det en stor glädje för Bukowskis, säger Caroline Talsma, vd för Bukowskis Auktioner.

Objekt som bjuds ut är sådant som normalt inte kan köpas för pengar, som personliga golftips från Annika Sörenstam, en flygning i Gripen-simulator, kafferep med kocken Leila Lindholm eller en simtur med Sarah Sjöström. Bud kan läggas från idag, onsdag, till onsdagen den 10 februari kl 15. Auktionen nås via Bukowskis hemsida, www. bukowskis.se

– Barn med hjärtfel behöver allt stöd de kan få, så vi hoppas att det här ska bli en lyckad auktion som inbringar mycket pengar, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Under Alla barnhjärtans månad i februari samlar Hjärt-Lungfonden in pengar till barnhjärtnätet Gertrud, som ska koppla samman ett 20-tal barnhjärtkliniker och ge barn med hjärtfel en jämlik vård var de än bor i landet. Insamlade pengar ska också gå till doktorandtjänster för att få fler unga läkare till barnhjärtforskningen.

Bilaga: Fakta om barn och hjärtsjukdom (nedan)
Länk: Hjärt-Lungfondens temaskrift ”Barnhjärtan”

För mer information, kontakta gärna:
Ulrica Klettner, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 34, ulrica.klettner@hjart-lungfonden.se
Caroline Talsma, vd Bukowski Auktioner, telefon 08-614 08 11, talsma@bukowskis.se

Bilaga

Fakta om barn och hjärtsjukdom

Fokus på barnhjärtan. Hjärt-Lungfonden har utsett februari till Alla barnhjärtans månad. Då står barn med hjärtfel i fokus och fonden samlar in pengar till forskning som kan hjälpa dem till ett bättre och längre liv.

Olika typer av hjärtfel. Medfödda hjärtfel kan till exempel vara hål mellan hjärtats kamrar eller förmak, stopp i blodflödet för att hjärtklaffar saknas eller är förträngda, eller att lungpulsådern eller kroppspulsådern sitter på fel plats.

Hjärtat stort som en valnöt. Många hjärtebarn opereras redan när de är nyfödda och hjärtat är då inte mycket större än en valnöt.

Tusen barn om året. Varje år föds 1 000 barn i Sverige med hjärtfel. Det motsvarar en av hundra nyfödda.

Allt fler överlever. På 1960-talet var överlevnaden cirka 60 procent. I dag överlever mer än 95 procent.

Två specialistkliniker. Barn som föds med hjärtfel opereras på specialistkliniker i Göteborg och Lund.

Barnhjärtnät. Under 2010 finansierar Hjärt-Lungfonden uppbyggnaden av barnhjärtnätet Gertrud, ett expertnätverk som gör att läkare på sjukhus runt om i landet lättare kan ställa diagnos och besluta om rätt behandling för barn med hjärtfel. Fonden samlar också in pengar till doktorandtjänster för att få fler unga läkare till barnhjärtforskningen.

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se