Skip to main content

Doktorandtjänster ska hjälpa barn med hjärtfel

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 08:14 CET

Varje år föds cirka 1 000 barn i Sverige med hjärtfel. För att hjälpa dem samlar Hjärt-Lungfonden varje år in pengar under februari, Alla barnhjärtans månad. Förra årets gåvor har bidragit till att minska det akuta behovet av nya barnhjärtspecialister genom fem doktorandtjänster. En av de nya doktoranderna är Håkan Eliasson vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, som forskar om den medfödda sjukdomen hjärtblock.

– Vårt mål är att inget barn ska behöva leva med ett oupptäckt hjärtfel, men då krävs det både fler barnhjärtspecialister och mer tid för forskning. De fem doktorander som får finansiering av Hjärt-Lungfonden kan ta oss en bit på vägen mot lösningen, men ytterligare satsningar behövs, säger Staffan Josephson, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfonden har utsett februari till Alla barnhjärtans månad och samlar för femte året i rad in pengar till forskning kring barns hjärtan. Förra årets gåvor har bland annat finansierat fem doktorandtjänster, varav Håkan Eliassons tjänst är en. Årets insamling ska finansiera nya forskningsprojekt.

Håkan Eliasson forskar om hjärtblock, ett medfött tillstånd som ger en låg puls och som är dödligt om det inte behandlas. I dag behandlas även riktigt små barn som föds med hjärtblock med pacemaker. De flesta av de cirka 300 barn som lever med pacemaker i Sverige kan leva ett ganska normalt liv, men måste kontrolleras regelbundet och behöver ofta genomgå ett flertal operationer.

– Min forskning går ut på att varje barn ska kunna få den mest optimala behandlingen. Därför studerar vi både riskfaktorer och möjliga behandlingsmetoder redan i mammans mage samt hur pacemakerbehandlingen fungerar på lång sikt. Tack vare Hjärt-Lungfonden kan jag nu forska på halvtid, säger Håkan Eliasson, biträdande överläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna.

Så stödjer man kampanjen:
- Sätt in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7, skriv ”barnhjärtan”
- Skänk via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/barnhjartan
- Ring in din gåva på telefon 0200-89 19 00
- Sms:a HJÄRTA till 72 900, så går 50 kronor till forskningen
- Köp ett speciellt framtaget hjärteband, en pin eller en reflex för 30 kronor styck på utvalda försäljningsställen

Pressbild:
Bild på Håkan Eliasson
Länk:
Hjärt-Lungfondens kampanjsida om barnhjärtan
Länk:
Hjärt-Lungfondens temaskrift ”Barnhjärtan”
Bilagor: Barnhjärtvården i Sverige, Fakta om barn med hjärtfel (se nedan)

För mer information, kontakta gärna:
Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.seBilagor

Barnhjärtvården i Sverige

Liten och utsatt specialitet.
I dag finns endast ett trettiotal specialister inom barnkardiologi i hela landet. Inom tio år går många av dem i pension och behöver ersättas av nya barnhjärtspecialister.

Forskande läkare. Det är en stor fördel om den som forskar också är verksam som läkare eftersom forskningsresultaten då kommer barnhjärtvården tillgodo snabbare.

Hinner inte forska. Många av barnhjärtspecialisterna jobbar 50-60 timmar per vecka enbart med den helt nödvändiga vården. Det blir då svårt att också hinna med den forskning som behövs för att utveckla barnhjärtvården.

Eftersatt forskning. Barnhjärtforskningen har inte prioriterats av varken staten eller landstingen. I dag är det till största delen allmänhetens bidrag till Hjärt-Lungfonden som finansierar forskningen kring barnhjärtan.

Fem nya doktorander. De doktorandtjänster som Hjärt-Lungfonden finansierar har gjort det möjligt för yngre läkare att forska inom området barnkardiologi, vilket förhoppningsvis kommer att locka fler läkare att utbilda sig till barnkardiologer.


Fakta om barn med hjärtfel

Fokus på barnhjärtan. Hjärt-Lungfonden har utsett februari till Alla barnhjärtans månad. Under månaden står barn med hjärtfel i fokus och fonden samlar in pengar till forskning som kan hjälpa dem till ett bättre liv.

Olika typer av hjärtfel. Medfödda hjärtfel kan till exempel vara hål mellan hjärtats kamrar eller förmak, stopp i blodflödet för att hjärtklaffar saknas eller är förträngda, eller att lungpulsådern eller kroppspulsådern sitter på fel plats.

Tusen barn om året. Varje år föds 1 000 barn i Sverige med hjärtfel. Det motsvarar en av hundra nyfödda.

Allt fler överlever.
På 1960-talet var överlevnaden cirka 60 procent. I dag överlever mer än 95 procent.

Hjärtat stort som en valnöt. Många hjärtebarn opereras redan när de är nyfödda och hjärtat är då inte mycket större än en valnöt.

Alla hjärtfel upptäcks inte. Varje månad lämnar 2-3 nyfödda barn BB med ett allvarligt hjärtfel som inte har upptäckts.

Tidig upptäckt viktigt.
För att kunna sätta in behandling i tid bör hjärtfelen upptäckas så tidigt som möjligt: under graviditeten, på BB, i barnhälsovården eller i skolhälsovården.

Hjärtfelen är en gåta. I dag vet inte forskarna varför vissa barn drabbas av hjärtfel och andra inte. Det behövs mer forskning kring vad som orsakar medfödda hjärtfel.

Övergripande mål. Hjärt-Lungfondens mål är att inget barn ska behöva leva med ett oupptäckt hjärtfel.


Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Bifogade filer

PDF-dokument