Skip to main content

Färre drabbas av hjärtinfarkt

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 10:19 CET

Antalet personer som drabbas av hjärtinfarkt i Stockholms län har minskat med 27 procent de senaste tio åren. Det visar ny statistik som Hjärt-Lungfonden har sammanställt. En viktig orsak till minskningen är att hjärtforskningen har lett till bättre livsstilsråd och behandlingsmetoder.

– Det är oerhört glädjande att färre drabbas av hjärtinfarkt i Stockholms län och vi vill bidra till att ännu fler får ett längre och friskare liv genom vår insamling till forskningen. Just nu pågår spännande forskning med målet att kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärtinfarkt, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden.

Den positiva utvecklingen beror bland annat på forskningsbaserade livsstilsråd om rökning och kostvanor. Även behandlingsmetoderna vid högt blodtryck och höga blodfetter har blivit bättre tack vare forskningen. Det har dessutom bidragit till att många som redan har drabbats av en hjärtinfarkt inte drabbas igen.

– Vi har blivit mycket bättre på att förebygga en andra hjärtinfarkt i Sverige. Det beror framför allt på att sjukvården blivit duktigare på att använda forskningsresultaten i den uppföljande vården, säger Jan Nilsson, ordförande för Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

I Sverige som helhet lever 1,8 miljoner människor med sjukdomar i hjärta och kärl. Hjärt-kärlsjukdom är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige.Samtidigt minskar antalet drabbade i många hjärt-kärlsjukdomar. I Stockholms län drabbades 4 106 personer av hjärtinfarkt förra året, jämfört med 5 661 personer år 2005. Det är en minskning med 27 procent. För hela landet ligger minskningen under samma period på 26 procent.

Uppgifterna om antalet drabbade i hjärtinfarkt är hämtade från Socialstyrelsen statistikdatabas och har sammanställts av Hjärt-Lungfonden.

För uppgifter kring andra län än Stockholm kontakta Anna Ålenius Mathson, pressansvarig.
 

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se