Skip to main content

Fler kan räddas genom sökbara hjärtstartare på Eniro

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 08:25 CEST

Nu kan man enkelt hitta närmaste hjärtstartare genom att söka på Eniro. Det är ett samarbete mellan Sveriges hjärtstartarregister, Eniro och Hjärt-Lungfonden för att synliggöra de hjärtstartare som finns i samhället. Eftersom varje minut räknas när någon drabbats av plötsligt hjärtstopp är det viktigt att veta var närmaste hjärtstartare finns.

– Alla bör känna till att hjärtstartare i kombination med hjärt-lungräddning är det enda sättet att rädda den som drabbas av plötsligt hjärtstopp. Genom att på förhand ta reda på var närmaste hjärtstartare finns är man förberedd om en akut situation uppstår, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

På eniro.se kan man hitta närmaste hjärtstartare genom att klicka på ”Kartor” och välja ”Hjärtstartare”. På Eniros kartor finns just nu uppgift om strax fler än 1 000 hjärtstartare som är placerade på offentliga platser över hela landet. Men det finns tusentals hjärtstartare som inte är inrapporterade till registret, och därmed inte syns vid en sökning.

– Vi efterlyser nu alla de hjärtstartare som inte är registrerade. Om det finns en hjärtstartare i din sporthall, på ditt bibliotek eller på din arbetsplats som inte är anmäld – se till att den blir inrapporterad till registret. Det kan rädda liv, eftersom varje minut är viktig när någon drabbas av plötsligt hjärtstopp, säger Staffan Josephson.

Man registrerar hjärtstartare på Sveriges hjärtstartarregisters hemsida. Det är ett nationellt register för de hjärtstartare som finns tillgängliga för allmänheten i Sverige. De registrerade hjärtstartare som är placerade på offentliga platser går sedan att hitta på kartor.eniro.se.

– För oss på Eniro är det värdefullt att kunna bidra med information som kan vara livsavgörande. Kartorna på eniro.se passar bra för att sprida den här typen av samhällsinformation, säger Mikael Mathison, produktchef för kartor på Eniro.

Varje år drabbas 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp, men bara 300 överlever. Under september driver Hjärt-Lungfonden en kampanj för att samla in pengar till dels forskning kring plötsligt hjärtstopp, dels inköp av 100 hjärtstartare. Hjärt-Lungfondens mål är att på tio års sikt rädda 1 200 liv varje år med hjälp av forskning kring plötsligt hjärtstopp, fler hjärtstartare och en ökad kunskap om hjärt-lungräddning i samhället.

Länk: Hjärt-Lungfondens temaskrift Plötsligt hjärtstopp
Länk: Hitta närmaste hjärtstartare direkt på kartor.eniro.se
Länk: Registrera hjärtstartare i Sveriges hjärtstartarregister
Bilaga: Fakta om plötsligt hjärtstopp (se nedan)

För mer information, kontakta gärna:
Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39,
anna.sjodin@hjart-lungfonden.se
David Fredman, projektledare för Sveriges hjärtstartarregister på HLR-Rådet, 070-229 78 37
Bilaga


Fakta om plötsligt hjärtstopp

Tre procent överlever. Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. I dag överlever bara 300 av dem.

Hjärtat stannar.
Plötsligt hjärtstopp är när hjärtat av oväntad anledning stannar. Ofta sker det helt utan förvarning. Den som drabbas blir medvetslös inom 10-20 sekunder, slutar andas och saknar livstecken.

Varje minut räknas. Insatser under de första minuterna är livsviktiga. Hjärt-lungräddning i kombination med hjärtstartare är det enda sättet att rädda liv.

Elektriska chocker. En hjärtstartare sänder elektriska chocker för att få hjärtat att börja slå igen. Vem som helst kan använda en hjärtstartare för att försöka rädda livet på någon. Den är enkel att använda och det krävs inga förkunskaper.

Fyra av tio kan ingripa.
Bara 44 procent av svenskarna tycker sig ha tillräckliga kunskaper i hjärt-lungräddning för att kunna ingripa i ett akut läge. 28 procent kan överhuvudtaget inte utföra hjärt-lungräddning. Det visade en Sifoundersökning som Hjärt-Lungfonden lät genomföra 2009.

Många frågetecken. Åderförfettning och ett 20-tal olika hjärtsjukdomar kan ligga bakom plötsligt hjärtstopp, men man vet fortfarande för lite om orsakerna och om varför vissa drabbas. Mer forskning behövs.

Symbol visar vägen. Den internationella symbolen för hjärtstartare ska finnas överallt där en hjärtstartare är placerad.

Sök hjärtstartare på nätet. På Eniro.se kan man söka efter närmaste hjärtstartare. Eftersom tiden är avgörande är det viktigt att snabbt få tillgång till hjärtstartare.

---

Man kan stödja insamlingen genom att sätta in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7 och skriva ”hjärtstopp” alternativt ge en gåva via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/hjartstopp. Det går också att ge en gåva på telefon 0200-89 19 00.

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Bifogade filer

PDF-dokument