Skip to main content

Fler kvinnor än män dör i KOL

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2013 08:20 CEST

−  KOL är den enda av de stora folksjukdomarna där dödligheten ökar och det är hos kvinnor som ökningen sker. Vården måste bli bättre på att upptäcka KOL i tid och vi måste satsa ordentligt på forskning för att kunna vända trenden, säger Kjell Larsson, vice ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd och professor i lungmedicin vid Karolinska Institutet.

I dag dör fler kvinnor än män av KOL. Från 2003 till 2012 har antalet kvinnor som dör i sjukdomen ökat från 1 177 till 1 551. Det är en ökning med hela 32 procent. Under samma tid har andelen män som dör i KOL minskat med 1 procent, från 1 306 till 1 288 personer. Det visar Hjärt-Lungfondens beräkningar som baseras på ny statistik från Socialstyrelsen.

Sjukdomen ökar kraftigt hos kvinnor och den drabbar dessutom kvinnor hårdare. Kvinnor med KOL insjuknar tidigare i livet och sjukdomen leder snabbare till kronisk andningssvikt än hos män. Dessutom vårdas kvinnor med KOL mer på sjukhus och behöver fler läkarbesök än män.

− Den svenska KOL-forskningen har vuxit sig allt starkare de senaste åren, men vi behöver fortfarande forska mer för att ta reda på varför vissa personer drabbas av KOL och andra inte, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Minst en halv miljon svenskar är drabbade av KOL, men de allra flesta vet inte om det. Bara var femte har fått diagnos. KOL upptäcks genom att lungkapaciteten mäts med så kallad spirometri, ett test som går att göra på nästan alla vårdcentraler. En tidig diagnos ger goda möjligheter att bromsa sjukdomen. 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 

 

Antal döda i KOL


 

 

2003


 

 

2012


 

 

Förändring  antal


 

 

Förändring   procent


 

 

Kvinnor


 

 

1 177


 

 

1 551


 

 

+374


 

 

+32 procent


 

 

Män


 

 

1 306


 

 

1 288


 

 

-18


 

 

-1 procent


 

 

Samtliga


 

 

2 483


 

 

2 839


 

 

+356


 

 

+14 procent


 

 

  Statistiken avser ”Antal döda, J43 Lungemfysem och J44 Kroniskt obstruktiv
  lungsjukdom [KOL], ålder 0-85+” och kommer från Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik.
  Dödstalen för 2012 är de senaste tillgängliga.


 

 
 


Under juli och augusti informerar Hjärt-Lungfonden om sjukdomen och samlar in pengar för att finansiera forskningsprojekt om KOL. Hjärt-Lungfonden vill på sikt halvera antalet dödsfall i sjukdomen.Pressbilder:

- Spirometri

- Grafik/illustrationom KOL

För mer information, kontakta gärna:Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.seFakta om KOL

- KOL står för kroniskt obstruktiv lungsjukdom och är en av våra stora folksjukdomar. KOL går inte att bota.

- Var tjugonde svensk, eller minst en halv miljon personer, lever med KOL.

- Bara var femte har fått diagnos. Det innebär att minst 400 000 personer i Sverige lever med KOL utan att veta om det.

- KOL är en dödlig sjukdom. Närmare 3 000 svenskar dör i sjukdomen varje år, varav fler än hälften är kvinnor.

- Hjärt-Lungfonden vill med forskningens hjälp på sikt halvera antalet som dör i KOL.

- Hjärt-Lungfonden samlar under juli och augusti in pengar till forskning kring KOL.

- Under 2012 beviljade Hjärt-Lungfonden stöd till lungforskning med 50,3 miljoner kronor.

Så bidrar man till forskningen:- Sätt in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7, skriv ” KOL”- Skänk via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/gava

- Ring in din gåva på telefon 0200-89 19 00

- Sms:a HJÄRTA till 72 901, så går 50 kronor till forskningen

Mer från Hjärt-Lungfonden:- Gilla oss på Facebook

- Följ oss på Twitter

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Bifogade filer

PDF-dokument