Skip to main content

Forskare i Luleå får 1,2 miljoner av Hjärt-Lungfonden 2009-12-15

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 15:37 CET

Docent Eva Rönmark vid OLIN-studierna, Länssjukvården i Norrbotten, får 1,2 miljoner kronor i forskningsstöd av Hjärt-Lungfonden. Totalt delar Hjärt-Lungfonden i år ut 153 miljoner kronor till forskare över hela landet.

Docent Eva Rönmark får forskningspengar för att studera förekomst och insjuknande av astma och allergi hos barn i dag jämfört med för tio år sedan. Hon tittar bland annat på hur miljön påverkar, jämför astma av olika typer och svårighetsgrad samt tittar på prognoser. Ett långsiktigt mål är bland annat att öka möjligheterna till förebyggande insatser mot astma och allergier.

Hjärt-Lungfonden kan tack vare framgångsrik insamling under året nu dela ut 153 miljoner kronor till landets ledande hjärt-, kärl- och lungforskare. Det är en ökning med 13 miljoner kronor jämfört med förra året. Pengarna går till forskning som ska rädda liv och ge bättre behandlingar för dem som drabbas av bland annat hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och KOL.

– Forskarna försöker hela tiden hitta nya metoder för att förebygga och behandla de här svåra sjukdomarna och forskningsstödet från Hjärt-Lungfonden ökar avsevärt chanserna att de ska lyckas, säger Staffan Josephson, Hjärt-Lungfondens generalsekreterare.

Hjärt-Lungfonden är den största finansiären av oberoende hjärt- och lungforskning i Sverige. Fondens mål är att samla in minst 250 miljoner kronor varje år. I år sökte forskare mer än en miljard kronor i forskningsstöd från Hjärt-Lungfonden.

För mer information, kontakta gärna: Ulrica Klettner, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 34, ulrica.klettner@hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se